Vanaf half maart stond de telefoon roodgloeiend bij de ANKO. En niet alleen de telefoon; ook de mailbox, websitechat en socialmediakanalen barstten uit hun voegen door alle emoties en vele vragen.