… en de antwoorden natuurlijk!

Regeltjes. Gedoe. Verplichtingen. Formulieren. Verantwoordingen. Het is te veel en het is de ANKO al jaren een doorn in het oog! Daarom knokt de ANKO met niet aflatende energie tegen de hoge regeldruk voor kappers. Maar hoe gaat het eigenlijk met die strijd en… wie is toch die Freddie?

 1. Wat wordt nou precies onder regeldruk verstaan?
  Natuurlijk is er regelgeving nodig om de maatschappij op rolletjes te laten lopen. En we snappen ook allemaal dat er belasting betaald moet worden. Maar met name werkgevers in de kappersbranche – en eigenlijk het hele mkb! – moeten aan té veel en té ingewikkelde wetten en regels voldoen en dat kost ook nog eens té veel geld. Het staat niet in verhouding tot de omvang van bedrijven in de kappersbranche de toch al lage winstmarges in onze arbeidsintensieve branche. Uit onderzoek is ook gebleken dat veel zzp’ers die de stap willen zetten naar werkgever worden, daar toch voor terugdeinzen omdat die druk, kosten en vooral de risico’s bij werkgevers groter zijn. De ANKO wil dat die regel- en lastendruk voor ondernemende kappers meetbaar en merkbaar vermindert.
 2. Zijn er al successen?
  Ja zeker! De ANKO pakt al jaren een voortrekkersrol in het mkb op dit terrein en heeft er o.a. voor gezorgd dat deze problematiek steeds meer aandacht krijgt in politiek Den Haag. In 2021 noemde de coalitiepartijen de aanpak van regeldruk zelfs expliciet in hun coalitieakkoord. Het imago van ondernemers als ‘BMW-rijdende zakkenvullers’ maakt steeds meer plaats voor het beeld dat vooral mkb-ondernemers niet per se veelverdieners zijn maar wel een hele belangrijke bijdrage leveren aan de economie en de maatschappij. Bovendien heeft het pakken van de voortrekkersrol in de lobby ook de positie van de ANKO en daarmee die van kappers versterkt.En er zijn ook concrete resultaten. Zo is de Subsidieregeling Praktijkleren administratief vereenvoudigd waardoor werkgevers minder tijd kwijt zijn om de subsidie kunnen aan te vragen en te verantwoorden. Ook is het arboportaal van het ministerie van SZW verbeterd en is de werkkostenregeling verruimd. En de ook de superhandige BHV-tool Help123 bespaart kappers tijd en geld. Maar er komt nog steeds structureel meer andere regelgeving bij en dan wordt het natuurlijk dweilen met de kraan open. Daarom is de ANKO blij dat minister Adriaansens van Economische Zaken afgelopen zomer heeft aangekondigd met een nieuwe aanpak te komen, gebaseerd op een voorstel van MKB-Nederland met daarin veel inbreng van de ANKO.
 3. Werkt de ANKO samen met andere partijen?
  Ja, dat is ook een absolute must om gehoor te vinden in Den Haag. Het probleem is ook veel breder dan kappers alleen. De ANKO werkt daarom niet alleen samen met MKB-Nederland, maar ook met andere branches in het winkelambacht en de retail. Er is veel contact met diverse ministeries en politici en ook met lokale en provinciale overheden, bijvoorbeeld via Lokaal Retailbelang.
 4. Wie is toch die Freddie die ik steeds voorbij zie komen?
  Freddie zag in 2021 het levenslicht en staat symbool voor alle trotse, hardwerkende, ondernemende kappers in Nederland die ‘onder (regel)druk’ staan. Hij helpt de ANKO om het regeldrukprobleem onder de aandacht te brengen in het Haagse. Doet hij je aan iemand denken? Dat kan kloppen! Hij is geïnspireerd op Freddy-met-een-y en de grote hit ‘under pressure’ van Queen. Leer Freddie beter kennen op anko.nl/freddie.
 5. Wat zijn de laatste ontwikkelingen?
  De overheid heeft afgelopen zomer besloten de voorgestelde aanpak van MKB-Nederland over te nemen. De ANKO schreef mee aan deze aanpak, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de regeldruk bij zogenaamde indicatorbedrijven uit zes verschillende mkb-sectoren: kledingzaken, hotels, machinebouwers, aannemersbedrijven, zoetwarenproducenten en – last but zeker not least! – kapsalons. De resultaten van het onderzoek zullen in het voorjaar 2023 leiden tot een eindrapport met een advies hoe de verschillende ministeries de regeldruk voor het mkb merkbaar en meetbaar kunnen verminderen. De ANKO hoopt en verwacht dat er nu écht knelpunten opgelost gaan worden, doordat er zoveel branches bij dit traject betrokken zijn.
 6. Wanneer is de ANKO tevreden?
  ‘Meetbaar en merkbaar’ is echt het concrete doel. De ANKO en alle partners in het mkb willen dat de druk aantoonbaar vermindert, zodat kappers en andere mkb’ers meer ruimte krijgen om te ondernemen. Er moet dus een hele concrete reductiedoelstelling komen. Bovendien moet er structurele wetgeving komen die voorkomt dat de boel daarna opnieuw dichtslibt. Dat kan door bij nieuwe wetgeving eerst een mkb-toets te doen om te kijken of regels voor een mkb-ondernemer uitvoerbaar zijn. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat zo’n toets er moet komen en daar zal de ANKO hen aan houden!