Wij_zijn_een_buitenboordmotor_ANKO

De ANKO gelooft in de Kracht van Kappers… en in samenwerking! Niet alleen tussen kappers onderling, maar ook met andere partijen en organisaties. In de nieuwe rubriek ANKO &CO zetten we de spotlight op belangrijke partners. Dit keer: Lokaal Retailbelang!


Gemeenten, ondernemers en burgers; iedereen heeft belang bij mooie winkelgebieden waar het gonst van de economische activiteit. “Maar als je denkt dat de overheid dit voor jou als ondernemer allemaal regelt, dan moet ik je teleurstellen,” vertelt David Lansen, adviseur bij Lokaal Retailbelang. “De overheid heeft retailers, waaronder kappers en andere winkelambachtelijke ondernemers hard nodig om de toekomst van binnensteden en dorpskernen vorm te geven. Mijn collega’s en ik zetten ons graag in om die samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen.”

De ANKO was een van de drijvende krachten achter de oprichting van Stichting Lokaal Retailbelang in 2020. Lokaal Retailbelang vertegenwoordigt de hele retailsector, dus detailhandel en winkelambacht. De stichting maakt zich op lokaal niveau – samen met ondernemers én overheid – hard voor het realiseren van bruisende binnensteden en vitale winkelgebieden met een duurzaam en aantrekkelijk aanbod van voorzieningen. Lokaal Retailbelang is daarbij zowel aanspreekpunt voor, als spreekbuis van ondernemers(verenigingen) en aanspreekpunt voor gemeenten en provincies.

Proces versnellen

David: “We zijn een soort intermediair, maar het belang van de ondernemer staat bij ons voorop. Soms worden we betrokken op een moment dat er al wat frictie is ontstaan tussen bijvoorbeeld een winkeliersvereniging en de gemeente. Dan is het fijn dat wij minder last hebben van de emoties en daardoor het proces nieuw leven in kunnen blazen of kunnen versnellen. Ondernemers zijn speedbootjes en gemeenten meer logge tankers. Ik zie ons als een soort buitenboordmotor.”

“Zet ons aan het werk”

De retail en winkelambachten staan voor grote uitdagingen. Leegstand, krapte op de arbeidsmarkt, inflatie, online shoppen, oneerlijke concurrentie, oplopende kosten voor o.a. energie. En daarbij is de sector nog steeds aan het herstellen van de opgelopen coronaschade. David is van mening dat samenwerking tussen ondernemers en gemeente absoluut noodzakelijk is om deze problemen het hoofd te kunnen bieden. “Je kunt het je als ondernemer niet veroorloven om je alleen te richten op je eigen sores en je af te sluiten voor je omgeving. Ik begrijp heel goed dat het tijd en moeite kost om aansluiting te vinden bij andere ondernemers, maar daarin ligt wel de oplossing. Daarom zijn brancheverenigingen als de ANKO ook zo belangrijk. Daar zit kennis en lobbykracht en vinden ondernemers een luisterend oor. Je branchevereniging kan je de weg wijzen, bijvoorbeeld naar ons. En dat gebeurt gelukkig ook. Onlangs hebben we bijvoorbeeld succesvolle trajecten gehad in Dordrecht en Maassluis om het ondernemersbelang bij gemeenten onder de aandacht te brengen, aangewakkerd door lokale kappers.” Hij vervolgt enthousiast: “Kom maar door met alle vragen en uitdagingen. We worden graag aan het werk gezet!”

Waarde voor kappers

Ook manager belangenbehartiging bij de ANKO Gert-Jan Deben is blij met Lokaal Retailbelang. “De ANKO heeft jarenlang min of meer ‘solo’ gewerkt aan lokale belangenbehartiging. Daarbij was het bestrijden van oneerlijke concurrentie en het onder de aandacht brengen van het belang van de lokale kapperseconomie voor betreffende gemeenten steeds onze belangrijkste focus. Maar ook voor de ANKO geldt dat onze slagkracht vergroot wordt door samenwerking, in dit geval met de detailhandel én het winkelambacht. Lokaal Retailbelang neemt het belang van kappers mee in haar aanpak, maar plaatst die ook in een breder kader. Dat spreekt lokale en provinciale overheden meer aan en vergroot de impact. Daarmee is dit initiatief bijzonder waardevol voor alle ANKO-leden. En de ANKO blijft natuurlijk actief betrokken!”

Wil je meer weten over Lokaal Retailbelang of contact opnemen met David? Check lokaalretailbelang.nl