Haarwerkers hebben veelal te maken met een kwetsbare doelgroep. Hun klanten zijn ernstig ziek of hebben een chronische haarziekte waar vaak schaamte mee gepaard gaat. In Nederland vinden we het daarom belangrijk dat haar werkers veel aandacht aan privacy en service besteden.