Lokaal retailbelang 1200x600Wat ooit begon met een ANKO-jurist die een individuele saloneigenaar ondersteunde in zijn strijd tegen de gemeente, is inmiddels uitgegroeid tot een ‘dossier’ waar de ANKO zich als een pitbull in heeft vastgebeten: oneerlijke concurrentie en slecht vestigingsbeleid. Door de vasthoudendheid van de ANKO en het voortdurend ‘meters maken’ is er steeds meer aandacht voor ontoereikend gemeentebeleid voor detailhandel en winkelambacht. Juist nú is actie nodig en dus breidt de ANKO haar strategie uit!

In het magazine lees je over hoe de ANKO samenwerkt met andere branches in het winkelambacht, maar ook met detailhandelaren in winkelgebieden hebben we veel gemeen. Slijterijen, dierenwinkels, groente- en fruitspecialisten, juweliers, kledingzaken, et cetera; allemaal delen zij de zorgen van de ANKO over zaken als te hoge huren, outlet shoppingcentra en vooral de teloorgang van bruisende winkelgebieden. Al jaren was er overleg tussen al deze retailers binnen de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland. Maar er is meer nodig dan overleg. Daarom heeft de ANKO zich hard gemaakt voor échte samenwerking en die is er nu: Lokaal Retailbelang!

Retail samen sterk

Stichting Lokaal Retailbelang vertegenwoordigt de hele retailsector, dus detailhandel en winkelambacht. Dat betekent dat het initiatief een sector vertegenwoordigt waar bijna 800.000 mensen werken in ongeveer 100.000 winkels en bedrijven. De sector is daarmee de grootste werkgever van Nederland.

En de naam zegt het al; Lokaal Retailbelang maakt zich op lokaal niveau samen met ondernemers én overheid hard voor het realiseren van bruisende binnensteden en vitale winkelgebieden met een duurzaam en aantrekkelijk aanbod van voorzieningen. Lokaal Retailbelang is daarbij zowel aanspreekpunt voor als spreekbuis van ondernemers. De stichting heeft zich inmiddels voorgesteld aan alle Nederlandse gemeenten en provincies en de eerste projecten lopen; in een aantal grote steden zitten de adviseurs van Lokaal Retailbelang al aan tafel met beleidsmakers en ondernemers.

De komende twee jaar wordt Lokaal Retailbelang gefinancierd vanuit de Stichting Detailhandelsfonds, die de restgelden beheert van het voormalige Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Vraag maar raak!

Stel: een ondernemer wil graag weten wat er gebeurt bij de gemeente, wat plannen precies inhouden en nog belangrijker, in welke mate hij of zij inspraak heeft. Maar soms is het lastig om vragen, ideeën en belangen op een goede manier bij de gemeente onder de aandacht te brengen. Die heeft zo haar eigen, ambtelijke werkwijze en lijkt soms wel een andere taal te spreken. Het team van Lokaal Retailbelang kan dan helpen.

Lokaal Retailbelang werkt met een team van regioadviseurs. Eén daarvan is ANKO’s eigen Harrie Jager (kijk maar eens op anko.nl/harrie of volg Harrie op Facebook). De adviseurs zijn goed thuis in zaken als:

  • Oneerlijke concurrentie
  • Detailhandels- en structuurvisies
  • Visies op binnensteden en winkelgebieden
  • Transformatie van winkelgebieden
  • Omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s
  • Mobiliteit, bereikbaarheid, parkeerbeleid

Lokaal Retailbelang adviseert gemeenten hoe zij de belangen van ondernemers op de juiste manier mee kunnen nemen in de beleidsvorming.

Kappersbranche

Betekent dit dat de ANKO niet meer puur tegen oneerlijk concurrentie in de kappersbranche strijdt? Zeker niet! Harrie Jager licht toe: “Ik blijf namens de ANKO kappers door heel Nederland bezoeken en samen met hen plannen smeden om beter beleid te krijgen in hun gemeente. Maar ook de andere vier adviseurs van Lokaal Retailbelang nemen nu het belang van kappers mee in hun gesprekken. Dit initiatief vergroot onze achterban, de aandacht voor de problematiek en dus onze slagkracht!”