ANKO in Den Haag 1200x600

We zijn trots op de lokale kracht van het kappersambacht. Maar laten we eerlijk zijn: kappers zijn niet de enigen met een prachtig ambachtelijk vak dat grote waarde heeft voor de consument, voor winkelgebieden en voor de Nederlandse economie. Wat dacht je van bakkers, slagers, bloemisten en schoenmakers? Stuk voor stuk beroepen die vragen om gedreven vakmensen. Stuk voor stuk winkelambachten die Nederland verrijken. We delen passie met elkaar, leiden nieuwe vakmensen op en bieden lokale werkgelegenheid. Maar we maken ons ook dezelfde zorgen over de toekomst. Daarom lobbyen deze branches regelmatig gezamenlijk in Den Haag, aangevoerd door de ANKO!

Al zes jaar lang is er sprake van een goed huwelijk tussen de verschillende brancheverenigingen in het winkelambacht: in 2014 besloten de kappers, bakkers, slagers, bloemisten en schoenmakers op initiatief van de ANKO om de handen ineen te slaan: de Coalitie Winkelambacht was geboren. Het gezamenlijke doel was vooral om de te hoge en onevenredige regel- en lastendruk voor winkelambachtelijke ondernemers te verminderen. Ook nu nog is dat de voornaamste gezamenlijke missie. Maar er is meer!

Maatwerkaanpak

Gert-Jan Deben, manager belangenbehartiging bij de ANKO vertelt: “In 2015 kregen we het samen voor elkaar dat toenmalig minister van Economische Zaken Henk Kamp geld en capaciteit beschikbaar stelde voor de zogenaamde Maatwerkaanpak Winkelambacht, bedoeld om regeldruk in onze branches te verminderen. Door een goede samenwerking met elkaar en het ministerie kregen we niet alleen zaken gedaan, maar merkten we ook dat we ‘naam en positie kregen’ in politiek en ambtelijk Den Haag. Dat zorgde ervoor dat deuren open gingen en we een belangrijke gesprekspartner werden. Dat heeft ons ook enorm geholpen in de lobby tijdens de coronacrisis; we hadden meer ingangen in Den Haag.”

De ANKO trekt de kar

Ook Margret Hoekenga, secretaris van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging (NSV) gelooft heilig in deze samenwerking. “Samen staan we echt sterker en het helpt dat we de problemen van een kleine ondernemer van verschillende kanten kunnen belichten. Als kleine branche stellen we het bijzonder op prijs dat de ANKO een voortrekkersrol vervult in deze samenwerking. De ANKO brengt kennis en kunde mee vanuit een grotere achterban en bijbehorend netwerk. Het gemeenschappelijk belang blijft dat de ondernemers van al onze branches tegen dezelfde problemen aanlopen. Door samen te werken krijgen we makkelijker aandacht en gehoor voor deze problemen bij de ministeries.”

Knelpunten voor ondernemers oplossen

Inmiddels is er de Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 en sinds april 2019 een concreet actieprogramma met twaalf knelpunten waar ondernemers onze branches tegenaan lopen (check anko.nl/knelpunten). Er wordt hard gewekt aan het oplossen van deze knelpunten en de eerste tastbare resultaten zijn er al. Dit grote traject geeft de coalitie niet alleen directe ingang bij het Ministerie van EZK, maar ook ‘warmere’ contacten met andere departementen zoals SZW, VWS en OCW en instanties zoals het UWV en de arbeidsinspectie.

Concrete resultaten

De Coalitie heeft tot nu toe al behoorlijk wat voor elkaar gekregen:

 • De Subsidieregeling Praktijkleren is niet alleen behouden, maar ook administratief vereenvoudigd waardoor werkgevers minder tijd kwijt zijn om de subsidie kunnen aan te vragen en te verantwoorden. Mede door Corona is er eenmalig een voorschot op het uit te keren subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Voor 2021 en 2022 wordt er nog een extra subsidiebedrag beschikbaar gesteld bovenop de normale subsidie voor sectoren die hard zijn getroffen door Corona, waaronder kappers.
 • Het arboportaal van het ministerie van SZW (arboportaal.nl) is verbeterd zodat het beter toegankelijk is voor werkgevers in het winkelambacht.
 • De werkkostenregeling is verruimd.
 • De Coalitie is met het ministerie van SZW in overleg over de vereenvoudiging van regels rondom arbeidsconflicten en re-integratie.
 • In navolging van de succesvolle BHV-tool, wordt er gewerkt aan een digitale RI&E-tool die ondernemers veel tijd en geld kan besparen én bijdraagt aan een gezonde en veilige werkomgeving.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) betrekt de Coalitie bij de vereenvoudiging van de AVG-verplichting.
 • Staatssecretaris Keijzer heeft toegezegd te willen bijdragen aan het voorkomen van het dreigende tekort aan voldoende BOL- en BBL-leerlingen in het winkelambacht

Samen blijven we knokken!

Het winkelambacht geeft ons land karakter en dat wordt dankzij de Coalitie Winkelambacht en de inspanningen van de ANKO zelf steeds meer erkend in Den Haag. Wij zijn eigenzinnig, ondernemend, creatief en gepassioneerd. We zijn de vakmensen die dagelijks brood bakken, zorgen voor een goed stuk vlees, schoenen van een nieuwe zool voorzien, een prachtig boeket bloemen maken en het publiek laten stralen met een verzorgd kapsel. Nederland wordt blij van vakmensen, de sfeer die zij brengen in winkelstraten. En de Coalitie Winkelambacht blijft voor deze ondernemers knokken!

Met welke onderwerpen houdt de Coalitie Winkelambacht zich bezig?

 • Het op de kaart zetten van winkelambacht als waardevol voor consument, winkelgebieden, werkgelegenheid;
 • Minder regeldruk voor onze ondernemers en dan vooral kleine werkgevers;
 • Het goede imago van winkelambachtelijke beroepen;
 • Het bevorderen en behouden van voldoende opleidingsplekken in de praktijk;
 • Een volwaardige positie voor onze bedrijven in winkelgebieden;
 • Praktische oplossingen die lasten verminderen, zoals de online bhv-tool Help123.

Met welke brancheverenigingen werkt de ANKO samen in de Coalitie Winkelambacht?

 • KNS – Koninklijke Nederlandse Slagers
 • VBW – Vereniging Bloemist-Winkeliers
 • NBOV – Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging
 • NSV – Nederlandse Schoenmakers Vereniging