Als ondernemer doe je veel betalingen. Dan kan er wel eens iets misgaan. Misschien heb je een keer per ongeluk te weinig overgemaakt. Dat is natuurlijk vervelend, maar het is geen ramp. Tenslotte is het makkelijk te herstellen door het ­resterende bedrag over te maken. Maar wat als je een bedrag op een verkeerd rekeningnummer hebt gestort? Of wat als je te veel loon naar een medewerker hebt overgemaakt? Dan wordt het lastiger…