Hot_topic_verlof_ANKO

Je medewerker wil op vakantie, vrij voor een bruiloft of lang op reis. Daar moet verlof voor worden opgenomen. Maar welke soorten verlof zijn er? En mag je verlof weigeren of intrekken? ANKO Kapperszaken legt het uit!

Mag je als werkgever verlof weigeren?

Ziekteverlof en zwangerschapsverlof kun je natuurlijk niet weigeren, dat spreekt voor zich. Bij andere typen verlofaanvragen kun je deze alleen weigeren als je daar een gewichtige reden voor hebt of er een zwaarwegend bedrijfsbelang is. Bijvoorbeeld als je extreme drukte verwacht. Maar ga in zo’n geval vooral in gesprek met je medewerker om te bekijken wat wél kan. Immers, het weigeren van bijvoorbeeld zorgverlof kan een zeer heftige impact hebben op jouw teamlid. Bijzonder verlof kun je wel weigeren omdat dit een gunst is en geen recht.

Kun je verlof intrekken?

Als je een verlofaanvraag hebt goedgekeurd, mag je deze niet zomaar intrekken. Dit kan alleen bij hoge uitzondering en in overleg met de medewerker. Als je medewerker akkoord gaat met het intrekken van het verlof, dan ben jij als werkgever wel verplicht om de schade van de medewerker te vergoeden, bijvoorbeeld als een reis al is geboekt.

Zoveel soorten verlof, kan dat niet eenvoudiger?

Door de vele soorten verlof is het lastig om bij te houden wie waar recht op heeft. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het verlofstelsel daarom vereenvoudigen en teruggaan naar drie verlofsoorten; verlof voor zorg voor kinderen, voor naasten en verlof voor persoonlijke situaties. Hierbij is ook oog voor werkgevers; het nieuwe stelsel moet de administratieve lasten verminderen. Het is aan het nieuwe kabinet om knopen door te hakken over de invoering van het nieuwe verlofstelsel.

Dit zijn de verlofsoorten:

  • Vakantieverlof
  • Ziekteverlof
  • Zwangerschapsverlof
  • Geboorteverlof voor partners
  • Ouderschaps-/adoptieverlof
  • Zorgverlof
  • Bijzonder verlof
  • Calamiteitenverlof
  • Onbetaald verlof

Meer weten over verlof? Kijk op anko.nl/verlof