Terugblik_2022_ANKOKnokken voor kappers!

Het behartigen van de gezamenlijke belangen van ondernemende kappers is een van de belangrijkste taken van de ANKO. In 2022 gebeurde er VEEL! We vroegen Gert- Jan Deben, manager belangenbehartiging bij de ANKO, een greep te doen uit wat de ANKO allemaal gedaan en bereikt heeft in het afgelopen jaar in het belang van de leden en de gehele kappersbranche.

Gert-Jan Deben, manager belangenbehartiging ANKO

“Dit is natuurlijk maar een greep uit wat we doen. Veel van ons werk vindt achter de schermen plaats en is onzichtbaar. Het monitoren van wat er gebeurt in Den Haag, de Nederlandse samenleving en zelfs de wereld – en daar (pro-)actief op acteren – is een opdracht die mijn collega’s en ik zeer serieus nemen. We onderhouden ook nauwe contacten met andere brancheverenigingen, MKB-Nederland en allerlei andere belangenorganisaties en instanties. De krappe arbeidsmarkt, inflatie, energieproblematiek, huurstijgingen, etc.; we zijn ons goed bewust van de uitdagingen waar kappers voor staan en zullen er ook in 2023 alles aan doen om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. En dát we dat kúnnen doen, is te danken aan alle ondernemende kappers die lid zijn van de ANKO!”

Corona

Begin 2022 stak de ANKO al haar energie in de lobby voor heropening. De ‘coronacoupe-op-het-bordes’-actie leverde ongekende aandacht op voor de ANKO en de branche. Opnieuw mochten kappers als een van de eerste sectoren weer open. De strijd om compensatie van de geleden inkomstenderving was frustrerend en bleek vechten tegen de bierkaai.
Onder het motto Nooit.Meer.Dicht!’ werkte de ANKO sinds maart aan een corona-brancheplan dat in het najaar werd overgenomen door het kabinet. We blijven de ontwikkelingen uiteraard monitoren!

De strijd tegen regeldruk

In het voorjaar bestookte de ANKO – samen met Freddie! – de politiek in aanloop naar een belangrijk regeldrukdebat in maart. En dat leverde veel op: diverse gunstige moties werden aangenomen en zorgden ervoor dat minister Adriaansens aan de bak moest. In de zomer meldde ze dat ze het plan van MKB-Nederland – met veel input van de ANKO! – ging uitvoeren. Lees hier meer.

Gezond & veilig werken

Samen met andere winkelambachten, de vakbonden en twee ministeries werkt de ANKO aan een handige online RI&E tool die bijdraagt aan gezond en veilig werken, maar kappers ook tijd en dus geld zal gaan besparen. Deze moet in 2023 beschikbaar zijn.

Minister Crusio

ANKO-voorzitter Maurice Crusio speelt een belangrijke rol in onze Haagse lobby. Begin 2022 werd hij voorzitter van het Platform Ambachten – belangrijk in de ANKO strategie – en in september werd hij gevraagd als  ‘Minister van Schrappen’ in het
symbolische ondernemers-
kabinet.

Subsidie Praktijkleren

Deze subsidieregeling vraagt onze continue aandacht want hij ligt voortdurend onder vuur. Hij is enorm belangrijk als tegemoetkoming in de kosten die ondernemers maken om leer-werkplekken aan te bieden voor BBL’ers. Essentieel dus voor het goed opleiden van de kappers van morgen!

Laag BTW-tarief

Het kabinet wil het belastingstelsel vereenvoudigen én mogelijk het lage btw-tarief afschaffen. De ANKO treft sinds de zomer voorbereidingen om weer op de barricades te gaan voor het behoud van 9% btw op kappersdiensten. In november zijn onze btw-onderzoeken geactualiseerd en hebben we parlementariërs van input voorzien om vragen te stellen over de fiscale agenda.

Data & onderzoek

In 2022 deed de ANKO steeds meer onderzoek in om de lobby in Den Haag te versterken. Data over de kappersbranche en consumentengedrag en concrete input van de ANKO-leden zijn de belangrijkste wapens in de strijd voor de belangen van de branche!

Goed werkgeverschap

In december 2021 maakten de ANKO met de vakbonden afspraken over Opleiding & Ontwikkeling in een nieuwe O&O cao. In mei werd een akkoord bereikt over een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao. Beide cao’s zijn inmiddels algemeen verbindend verklaard, zodat ze voor de hele branche gelden. Daarmee beschikt de kappersbranche weer over een solide basis en wordt voorkomen dat ondernemers met elkaar concurreren op arbeidsvoorwaarden. Ook hebben we dit jaar belangrijke voorbereidende stappen gezet in het toekomstbestendig maken van het pensioenfonds en de pensioenregeling voor kappers.

Prinsjesdag

Tijdens het inmiddels traditionele bezoek van politici aan getalenteerde leerling-kappers op de ochtend van Prinsjesdag, kreeg ANKO-voorzitter Maurice Crusio de kans om diverse kamerleden en minister Dijkgraaf uitgebreid te vertellen over het belang van kappers voor Nederland!