Lobbyen? Hoe dan?

Het is inmiddels alweer maanden geleden dat het kabinet viel. Op 22 november zijn er verkiezingen en dan moet er nog een regering geformeerd worden in Den Haag. We zitten dus minimaal een half jaar opgescheept met een demissionair kabinet dat niet of nauwelijks grote beslissingen kan nemen. “Nou, dan zitten de mensen die bij de ANKO verantwoordelijk zijn voor de lobby inmiddels vast in te dommelen achter hun bureau,” denk je nu misschien. Want: wat valt er nou te lobbyen als er niets beslist wordt? Of biedt deze rare periode juist kansen? We vroegen het ANKO-directeur Therèse van ’t Westende.

“Ja, het is zeker een rare periode,” geeft Therèse toe. “Maar ook een belangrijke periode in onze voortdurende lobby en we zitten dus absoluut niet stil. Zo hebben we eind juli al diverse politieke partijen benaderd met suggesties voor hun verkiezingsprogramma’s. Hier is natuurlijk de afgelopen zomer druk aan geschreven. En als deze editie van ANKO Kapperszaken verschijnt, is ook bekend welke onderwerpen de Tweede Kamer controversieel heeft verklaard – en die dus doorgeschoven worden naar een nieuw kabinet.

Maar ook daar zit een heel proces van beïnvloeding achter, dat deze zomer plaatsvond. Als ANKO hebben we via MKB-Nederland aangegeven dat we bijvoorbeeld beslissingen over aanpassing van de btw te ingrijpend vinden om over te laten aan een demissionair kabinet. Ik hoop dat bij het verschijnen van dit interview duidelijk is dat die lobby succesvol is geweest en dat er voorlopig niet getornd wordt aan ‘ons’ lage btw-tarief.”

Ervaren team

Therèse is nog relatief nieuw in de kappersbranche; sinds 1 november 2022 staat ze aan het roer van het ANKO-kantoor. Toch voelt het al vertrouwd voor haar om zich in te zetten voor de belangen van ondernemende kappers van Nederland in de politiek Den Haag. Therèse: “Dat komt deels doordat lobbyen niet nieuw voor me is, maar vooral doordat ik dit niet alleen doe. We hebben een goed en ervaren team van professionals en ik werk nauw samen met onze voorzitter Maurice Crusio en manager belangenbehartiging Gert-Jan Deben. Voor de zomervakantie hebben we direct de koppen bij elkaar gestoken om te bepalen hoe we omgaan met de situatie in politiek Den Haag.”

Persoonlijke contacten

Want de ANKO wil natuurlijk ook dat kappers en hun belangen zichtbaar zijn in de campagneperiode voorafgaand aan de verkiezingen. “Dat is echt een teameffort,” vertelt Therèse. “En met zoveelvertrekkende Kamerleden moet je goed bekijken of tijd investeren in de persoonlijke contacten die we hebben opgebouwd, nog wel zinvol is. Het is natuurlijk vooral heel belangrijk dat zij hun dossiers na de verkiezingen goed overdragen aan hun opvolgers. Daar proberen we een rol in te spelen. En vergeet niet dat de ambtenaren blijven zitten waar ze zitten. De val van het kabinet heeft daar geen invloed op. Zij hebben serieus invloed en ontsnappen niet aan onze aandacht.”

Creativiteit

Therèse gaat verder: “Maar we bekijken ook of we de aandacht op kappers en hun belangen kunnen vestigen in het publieke debat en de media. Dat vraagt om een flinke dosis creativiteit, want we zijn natuurlijk niet de enige beroeps- of belangengroep die aandacht wil.

In 2021 is ons dat heel goed gelukt bij het aantreden van het nieuwe kabinet, middenin de coronacrisis. We hebben toen alle nieuwe bewindslieden een felicitatie gestuurd, maar ook ons medeleven getoond met het feit dat zij niet naar de kapper konden terwijl ze op foto zouden gaan met de koning. Dat leidde destijds tot een enorme mediastorm rondom ‘de coronacoupe op het bordes’, waarbij zelfs de RVD zich genoodzaakt voelde om persvragen te beantwoorden over het kapsel van de koning. Zoiets lijkt misschien triviaal, maar in de slipstream van die actie was er veel aandacht voor de problemen in de kappersbranche en dat is wat we wilden: er moet over je gesproken worden!”

Flexibiliteit

Gaan we dat soort acties ook in aanloop naar de verkiezingen zien? Therèse veert op: “Wat mij betreft wel! Maar helaas heb je als branchevereniging geen enkele regie over de campagneperiode, laat staan de actualiteit van alledag in Nederland. We hebben ook weleens acties bedacht die uiteindelijk niet konden doorgaan doordat er zich een tragedie of een natuurramp voordeed. Dat soort dingen heb je niet in de hand. Het enige wat wij kunnen doen, is een plan maken met een soort ingebouwde flexibiliteit, zodat we kunnen inspelen op de actualiteit en kunnen meebewegen met wat er in Den Haag gebeurt.

En natuurlijk kijken we verder dan de verkiezingen, verder dan 22 november. Want zodra de nieuwe Kamerleden geïnstalleerd zijn, zullen we opnieuw investeren in persoonlijke contact met hen. We zullen er bovendien alles aan doen om in de (in)formatieperiode onze onderwerpen in het regeerakkoord te krijgen. Ik zei het al; we zitten niet stil!”

Drie musketiers

Wil je meer weten over hoe de ANKO lobbyt en wie wat doet? Klik hier en kom alles te weten over de drie musketiers van de kapperslobby!