drie_musketiers_kapperslobby_ANKO

De ANKO helpt jou – als individueel lid – op een concrete manier; je krijgt advies van een expert, Ledenservice beantwoordt jouw vragen, via de website vind je handige tools, er is een praktische app, je volgt interessante trainingen, etc. Hartstikke fijn en duidelijk allemaal! Maar als het over lobby en belangenbehartiging gaat, is het soms wat minder duidelijk. Tijd dus voor een interview met ‘de drie musketiers’ van de ANKO-lobby: voorzitter Maurice Crusio, directeur Therèse van ’t Westende en manager belangenbehartiging Gert-Jan Deben.

We kennen allemaal het woord lobbyen, maar wat is het nou precies? “Het behartigen van de collectieve belangen van ondernemende kappers in Nederland is een van de belangrijkste taken van de ANKO,” legt Maurice uit. “Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van de cao met de vakbonden, de overleggen die we voeren over de kwaliteit van opleidingen met het beroepsonderwijs, de samenwerking met collega-branches of het opzetten van campagnes met spelers in de kappersbranche. Dat is allemaal belangenbehartiging. En als belangenbehartiging zich richt op de politiek, dan noemen we dat lobby. Zoals bijvoorbeeld de lobby voor heropening tijdens de coronacrisis, de strijd tegen de hoge regeldruk, voor het behoud van het lage btw-tarief of de Subsidie Praktijkleren.”

Taakverdeling

En wie doet nu eigenlijk wat? Als manager belangenbehartiging verzet Gert-Jan achter de schermen enorm veel werk, samen met zijn team. Ook Therèse speelt daarin een belangrijke rol. Gert-Jan: “Vanuit het ANKO-kantoor bereiden we overleggen voor, doen onderzoek, verzamelen data, leggen verbanden, voeren gesprekken met andere organisaties, ANKO-leden, ambtenaren of Kamerleden. We onderhouden ons netwerk heel zorgvuldig, signaleren kansen en proberen voortdurend de spreekwoordelijke poot tussen de deur te krijgen. Blijven investeren in persoonlijke contacten is essentieel.

Daarnaast zorgen we ervoor dat het ANKO-bestuur goed gefundeerde keuzes kan maken op het gebied van strategie en belangenbehartiging en dat voorzitter Maurice altijd goed beslagen ten ijs komt. Therèse vertelt: “Het is zijn taak om de ANKO en de kappersbranche te vertegenwoordigen in gesprekken met bewindslieden, maar ook bijvoorbeeld in het hoofdbestuur van MKBNederland en in zijn rol als voorzitter van het Platform Ambachten. Dit laatste platform werd vorig jaar opgericht en zorgt voor meer lobbykracht voor de ambachten in Nederland. Geweldig natuurlijk dat ‘onze’ Maurice daar voorzitter van is!”

Ook de rol voor ANKO-leden

Het trio is goed op elkaar ingespeeld, maar benadrukt ook dat lobby niet zonder ANKO-leden kan. Maurice vertelt daarover: “Échte ondernemersverhalen hebben de meeste impact. Daarom laten we ook graag leden aan het woord in de pers. De invloed van media is enorm, ook op politici. Daarom zijn we blij dat veel leden bereid zijn om namens de ANKO en namens hun collega-kappers de pers te woord te staan. Dat is niet altijd eenvoudig, weet ik uit eigen ervaring.”

Therese vult aan: “Gelukkig is Maurice zelf natuurlijk ook ‘gewoon’ ondernemer en staat hij met z’n voeten in de klei. Zo’n voorzitter is enorm waardevol voor een branchevereniging, juist ook in de gesprekken met ministers en staatssecretarissen.”

Vier gouden regels, plus één

Heeft de ANKO een bepaalde aanpak of strategie als het gaat om lobby? “Jazeker!” zegt Therèse enthousiast. “Er zijn vier zaken waar we altijd op letten. Eén: we willen altijd in gesprek blijven. Natuurlijk zijn we af en toe ook echt kwaad op de politiek, maar met woede en de deur dichtgooien bereik je bijzonder weinig. Wij maken ons ongenoegen echt wel kenbaar, maar zullen niet zo snel een grimmig protest organiseren of weglopen van een overleg- of onderhandelingstafel. Emoties zijn begrijpelijk maar moeten niet de boventoon voeren. Vooral de coronacrisis heeft ons geleerd dat je echt verder komt door met elkaar in gesprek te blijven.

Twee: diezelfde coronacrisis heeft laten zien hoeveel waarde mensen hechten aan hun haar en dus hun kapper. En ook als werkgever, opleider en poortwachter is de kapper enorm belangrijk voor Nederland. En dan heb ik het nog niet eens over hun sociale rol. Die positieve maatschappelijke impact gebruiken we heel bewust in onze lobby. We komen dus niet alleen ‘halen, maar ook ‘brengen’.

En drie: we vertegenwoordigen een creatieve achterban van echte vakmensen en dat laten we altijd doorschijnen in onze aanpak. Daardoor vallen we op bij politici. Zo hebben we bijvoorbeeld onlangs met een stripboek aan politici laten zien hoe de financiën van een gemiddelde kapper eruitzien en wordt onze Freddie – inmiddels hét symbool van onze strijd tegen de regeldruk – steeds vaker herkend. Met dat soort dingen trekken we succesvol de aandacht.”

Maurice licht nummer vier toe: “Die is eenvoudig. Namelijk dat als we sterker staan door samen te werken met andere partijen, we dat doen. Bijvoorbeeld met MKB-Nederland of de andere winkelambachten. Want we moeten ons natuurlijk wel blijven realiseren dat we als ANKO geen miljoenen mensen vertegenwoordigen. Samen sta je dus sterker.” “En er is nog een vijfde,” vult Gert-Jan aan. “We doen steeds vaker onderzoek, zodat we actuele en betrouwbare data hebben. Die zijn echt essentieel voor de lobby. De ‘harde’ data in combinatie met de creatieve twist die Therèse noemde, is een gouden combinatie. We hebben daarmee inmiddels een goede reputatie opgebouwd in Den Haag.”

Successen!

En wat is er zoal bereikt met de lobby in de afgelopen jaren? Gert-Jan zucht even. “Poeh! Nou, best veel. Dat we na de corona-lockdowns steeds als een van de eerste branches weer open mochten, ligt natuurlijk nog vers in het geheugen. Daar hebben we hard voor geknokt. Net als we al jaren succesvol knokken voor het behoud van het lage btw-tarief en de Subsidie Praktijkleren.” Maurice noemt ook de aanpak van de hoge regeldruk waar het kabinet nu mee bezig is. “Dat is iets waar we echt hard op hebben geduwd de afgelopen jaren, onder andere samen met MKB-Nederland. Dat regeldrukvermindering in het regeerakkoord staat en de minister dit najaar met een concreet plan komt, daar ben ik enorm blij mee en trots op; daar hebben we hard voor gestreden!”

“Maar ook onze handige online bhv-tool is het resultaat van intensieve lobby,” vertelt Therèse. “En dat Maurice in februari de kans kreeg om Tweede Kamerleden toe te spreken over het kappersambacht is ook niet toevallig. Dat soort kansen moet je creëren en daar werken we hard aan!”

Maurice, Therèse en Gert-Jan worden ondersteund door deze specialisten:

Katinka weet alles van arbeidsvoorwaarden en de arbeidsmarkt binnen onze branche! Al jaren begeleidt zij vanuit de vereniging de totstandkoming van de cao. Onderwerpen als pensioen, minimumloon, arbo en sociale premies kennen voor haar geen geheimen. Katinka was bijvoorbeeld nauw betrokken bij de petitie over het minimumloon die in februari werd aangeboden aan de Eerste Kamer.

Duco weet vanuit zijn loopbaan heel goed hoe het beroepsonderwijs in Nederland georganiseerd is en dat maakt hem een uitstekende gesprekspartner voor de kappersopleidingen. Hij overlegt meermaals per jaar met hen en houdt de vinger aan de pols als het gaat om het behoud van de Subsidie Praktijkleren.

Jos had jarenlang zijn eigen succesvolle kapsalon en voelde zich altijd meer ondernemer dan kapper. Altijd al was hij zeer betrokken bij de ANKO en in de loop der jaren heeft hij een schat aan kennis opgedaan over de zakelijke kant van de branche. Logisch dus dat hij van grote waarde is in bijvoorbeeld de strijd tegen de hoge regeldruk.

Gonny zorgt er onder andere voor dat het verhaal van de Nederlandse kappers en de ANKO verteld wordt in de media. Wekelijks heeft zij contact met journalisten, maar schuift vooral ook vaak leden naar voren om te vertellen over wat hen bezighoudt en dwarszit. Zij zijn ten slotte de beste ambassadeurs van de ANKO en de branche!

Femke zet haar creativiteit en communicatieskills in om de aandacht van politici op kappers te vestigen. Kamerleden en bewindspersonen krijgen uiteraard bakken met standaard mailtjes, saaie rapporten en zoutloze verzoeken. Femke zorgt ervoor dat de ANKO opvalt in die grijze massa. Zij bedacht bijvoorbeeld Freddie (zie anko.nl/freddie).

Erwin zorgt ervoor dat de ANKO altijd gewapend met feiten op het strijdtoneel verschijnt. Hij zorgt ervoor dat de vereniging veel onderzoek doet en daardoor over actuele data beschikt, die onmisbaar zijn voor de lobby op vele fronten. Je vindt Erwins werk op anko.nl/onderzoek.