voorvechter_gelijke_kansen_anko

HARRIE JAGER BLIKT TERUG!

Gelijke kansen voor alle ondernemende kappers van Nederland. Dat klinkt als logisch en alsof het volkomen vanzelfsprekend zou moeten zijn in een land als Nederland. Maar dat is het niet… Om dit taaie onderwerp in nóg meer gemeenten op de agenda te krijgen, trok de ANKO in 2016 ervaren retaildeskundige Harrie Jager aan. Hij zette vervolgens zijn tanden in dit dossier. Sinds die tijd sprak hij honderden kappers en tientallen ambtenaren en wethouders in meer dan 100 gemeenten. Vanaf deze zomer gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen. In ANKO Kapperszaken blikt hij terug op de niet-aflatende strijd van de afgelopen jaren.

Een klein stukje geschiedenis: in de periode 1996 tot 2004 werd de Vestigingswet Bedrijven afgeschaft. Dat zou kansen moeten bieden voor ondernemers – ook voor kappers! – maar als vrij gauw bleek dat de deur opengezet was voor oneerlijke concurrentie in onze branche. Door het ontbreken van gemeentelijk beleid, groeide met name in woonwijken het aantal zelfstandig werkende kappers explosief. In die eerste jaren ondersteunde de ANKO individuele leden bij het nemen van juridische stappen om ‘oneigenlijke vestiging’ van salons tegen te gaan. Tegelijkertijd nam ook het serieuze, professionele zzp-ondernemerschap een vlucht; het kapperslandschap werd steeds diverser.

Gemeente verantwoordelijk

In 2010 stelde de ANKO een handreiking op, die gemeenten en kappers handvatten bood om met elkaar in gesprek te gaan, maar dit leverde weinig op. In 2013 besloot de ANKO als collectief duidelijk stelling te nemen in de groeiende discussie over vestigingsbeleid. De branchevereniging richtte zich pro-actief op de gemeentelijke politiek met een duidelijk statement: de lokale overheid is verantwoordelijk voor een gelijk speelveld en moet dus een eerlijk vestigingsbeleid ontwikkelen en handhaven. Als het kappersvak overal uitgeoefend mag worden, gaat dat ten koste van ondernemers én uiteindelijk ook van de consument!

Harrie: “In de jaren voor mijn komst werd vervolgens enorm hard geknokt om het probleem onder de aandacht te brengen, ook op landelijk niveau. Uit onderzoek kwam onder andere naar voren dat gemeenten geen idee hadden wat zich in hun eigen ‘achtertuin’ afspeelde en wat de omvang van de kappers-wildgroei binnen hun gemeentegrenzen was. De ANKO-leden gaven ondertussen aan dat deze problematiek prioriteit moest krijgen binnen de vereniging. Er werd daarom een methode ontwikkeld om – samen met lokale, betrokken kappers – het probleem samen met gemeenten aan te pakken. Maar Nederland heeft meer dan 350 gemeenten. Daarom werd besloten iemand fulltime op deze klus te zetten. Ik dus.”


Dreigen met de tondeuse

De betrokkenheid van lokale kappers is volgens Harrie key voor het boeken van resultaat. “En daar gaan sommige kappers best ver in!” lacht Harrie. “Ik herinner me een kapster die – met een knipoog weliswaar – de verantwoordelijk wethouder ‘bedreigde’ toen hij langs kwam voor een knipbeurt. Met een boze blik hield ze de tondeuse voor zijn neus. Later is in de betreffende gemeente inderdaad het beleid aangepast. Een duidelijk geval van de Kracht van Kappers!”


Bruisende binnensteden op de kaart

Uiteindelijk zette Harrie zich samen met lokale kappers in zo’n 150 Nederlandse gemeenten in voor eerlijker kappersbeleid. “Het is echt taai.” vertelt Harrie “En qua ‘harde’ aanpassing van gemeentelijk beleid zijn we minder succesvol geweest dan gehoopt, daar moet ik eerlijk in zijn. Maar er is ook iets gebeurd, wat we niet hadden durven vermoeden. De verwachte aandacht van zowel lokale politici als de media, als ook van organisaties als MKB-Nederland voor de problematiek van lokale retail en het winkelambacht is veel groter dan we voorzien hadden. Er is ontzettend veel publiciteit geweest en in 2019 was er zelfs even sprake van een heuse mediastorm. Zaten we bij de ANKO met man en macht de pers te woord te staan! Het belang van bruisende binnensteden en de belangrijke rol van het winkelambacht staan mede dankzij de ANKO  cht op de kaart en daar ben ik ontzettend trots op. Dat vorig jaar – ondanks corona – het initiatief ‘Lokaal Retailbelang’ het levenslicht zag, vind ik ook écht een mijlpaal. Dit collectief van vijftien retailbranches was er zonder onze inspanningen niet gekomen.”

De aanstekelijke energie van kappers

Harrie vervolgt: “Maar het mooiste van de afgelopen jaren was voor mij het contact met de kappers. Veel van de belangenbehartingsactiviteiten van de ANKO vinden plaats op enige afstand van de kapper, maar ik mocht dichtbij komen. Dan reed ik weer naar een gemeente ergens in Limburg, of Drenthe, of waar dan ook, en dan smeedden de lokale kappers en ik samen een plan. De energie en het doorzettingsvermogen van die betrokken ondernemers was aanstekelijk. Het was bovendien fijn hen te kunnen laten zien hoe betrokken de ANKO is bij haar leden.”

En nu neem de door de wol geverfde adviseur afscheid. “Ik wens alle ondernemende kappers van Nederland oprecht een mooie toekomst in dit prachtige ambacht. Ik geloof dat de nieuwe Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt, kansen biedt voor eerlijker beleid. Ik weet zeker dat de ANKO er – samen met partnerorganisaties en betrokken leden – alles aan zal doen om die kansen te verzilveren.”


Harrie’s opvolger: Jos Oortwijn

De man die het stokje van Harrie overneemt is Jos Oortwijn. Deze ervaren ondernemer, adviseur en bestuurder had jarenlang zijn eigen kapperszaak in Dronten. Als ANKO-lid was hij de afgelopen jaren al nauw betrokken bij het eerlijke concurrentie-dossier. Zijn voormalige woonplaats Dronten was in 2003 de eerste gemeente die haar vestigingsbeleid voor kappers aanpaste, mede dankzij zijn inspanningen. Jos: “Met veel plezier neem ik het stokje over van Harrie. Het zal nog niet meevallen om in zijn indrukwekkende voetsporen te treden, maar ik heb er erg veel zin in!