Vertrouwen_Voorzitter_ANKO

Ik kan me goed voorstellen dat de ontwikkelingen in de wereld jou als mens en ondernemer somber stemmen. Het is ook nogal wat; eerst een coronacrisis en nu een arbeidsmarkt- en energiecrisis. Om nog maar te zwijgen over de enorme inflatie en de daarbij horende stijging van bij voorbeeld huur, premies en loonkosten.

En toch… wij ondernemers hebben een ingebouwd, genetisch bepaald, niet-uit-te-schakelen doorzettingsvermogen en optimisme. Dat móet ook wel! Ondernemen is kansen zien en dat lukt niet als je blik niet gericht is op de toekomst. Op een betere toekomst. Ik geloof ook dat wij daar als kappers en als ondernemers een aandeel in hebben. Door met ons bedrijf bij te dragen aan de Nederlandse economie, aan de werkgelegenheid, aan het opleiden van jonge vak mensen en natuurlijk aan het welzijn van onze klanten. De ANKO helpt om die rol te vervullen, en ook om je winst te optimaliseren.

Ons vak is zonder twijfel het mooiste vak van de wereld en ik zie – misschien juist wel door de sombere mondiale ontwikkelingen – dat de waardering voor kappers groeit. De waardering voor het ambacht, het genietmoment in de stoel en het persoonlijke contact. De meerwaarde van wat wij de samenleving te bieden hebben, blijft. En dat biedt mogelijkheden! Laat de ANKO je helpen om die kansen te pakken: vraag advies, volg die workshop, download de tools die voorhanden zijn; van inhaakkalender tot vakantiedagenkaart. Kortom, haal alles uit je lidmaatschap dat erin zin. Ook dát is ondernemen. Ik zie heel goed voor welke uitdagingen we als ondernemers staan. Toch heb ik vertrouwen in onze ondernemerskracht – de Kracht van Kappers! – en daardoor heb ik vertrouwen in de toekomst.

Namens het bestuur wens ik alle ANKO-leden een succesvol 2023!