Vakmanschap_op_hoog_niveau_anko

Het is een veel gehoord probleem: leerlingen en jonge kappers, net klaar met hun opleiding, die vol enthousiasme starten in een salon – en misschien zelfs over talent beschikken! – maar veel minder echte vakskills laten zien dan verwacht. Vaak blijken zij het vak nog onvoldoende te beheersen en zijn ondernemers teleurgesteld in wat zij tijdens hun opleiding geleerd hebben. Hun niveau zou moeten aansluiten bij wat de praktijk vraagt van een startende vakman of -vrouw, maar helaas is dat te vaak niet het geval. Ook voor jonge kappers zelf is dit enorm frustrerend. Daarom onderzoekt de ANKO samen met haar sociale partners of een branchediploma ingevoerd kan worden om de kwaliteit van het vakmanschap van de instromende (toekomstige) werknemers te verhogen.

De ANKO vindt het belangrijk dat het niveau waarop het kappersvak in Nederland wordt uitgeoefend hoog is. En het is aan de branche zelf om aan te geven wat dat niveau is. Bovendien staat onze dynamische branche nooit stil, dus moeten kappers zich blijven ontwikkelen; ‘een leven lang leren’ is de standaard. Tot een paar jaar geleden stak de ANKO veel tijd en energie in overleg met het MBO-onderwijs, zodat de opleidingen beter zouden gaan aansluiten bij de praktijk. Helaas heeft dit niet geleid tot de gehoopte verbeteringen. In 2018 werd daarom besloten dat de ANKO zich beter kan inzetten om de kwaliteit, groei en ontwikkeling van het vak in de periode (vlak) na de opleiding te verbeteren. Dat is immers de periode waarop de ANKO volledige invloed heeft.

Bewijs van vakmanschap

Samen met de vakbonden heeft de ANKO daarom in 2019 een uitgebreid onderzoek gedaan onder haar achterban naar de mogelijke invoering van een zogenaamd branchediploma. De inhoud en het niveau van dit diploma wordt voor 100% bepaald door de branche zelf. Zowel beginnende als ervaren kappers kunnen met het behalen van het branchediploma vanuit hun creativiteit aantonen dat zij voldoen aan het niveau dat nodig is in de praktijk en tegemoet kan komen aan de wensen van zowel de werkgever als de moderne, veeleisende klant. Het draagt bovendien bij aan een professioneel imago van het kappersambacht en mogelijk ook aan langere loopbanen als kapper. En natuurlijk hopen de sociale partners dat ook het beroepsonderwijs zich door het branchediploma laat inspireren om het onderwijsprogramma aan te passen.

Het plan voor de invoering van een branchediploma kreeg direct brede steun in de kappersbranche en in afgelopen jaar zou daarom een pilot plaatsvinden. Als onderdeel van deze pilot zou na de zomer een groep van 50 kappers (40 kappers met een mbo-diploma, 6 kappers zonder diploma maar met werkervaring en 4 excellente leerlingen in de opleiding) een uitgebreide en pittige metamorfoseopdracht uitvoeren, die beoordeeld zou worden door ervaren, hiervoor opgeleide kappers. Helaas gooide corona roet in het eten, maar de ambitie is onveranderd. En dus zal dit test-examen nu plaatsvinden in april 2021.

Vervolgtraject

De kennis en ervaringen die de pilot oplevert – zowel vaktechnisch als met betrekking tot kosten en organisatie – zullen input geven bij de verdere besluitvorming omtrent het branchediploma en de mogelijke landelijke uitrol. Opnieuw zal een en ander uitgebreid afgestemd worden met de achterban, want een breed draagvlak is belangrijk en noodzakelijk voor de invoering van een branchediploma. Uiterlijk in de tweede helft van 2021 zullen de ANKO en vakbonden samen besluiten of het branchediploma er wel of niet komt.

Kwaliteit

De pilot zal moeten aantonen dat de invoering van het branchediploma bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van de (startende) kapper, en daarmee aan de ambitie van de branche om het kappersambacht op een hoog niveau te houden.

De ANKO hoopt met de mogelijke invoering van een landelijk branchediploma het ‘leven lang ontwikkelen’ te stimuleren en daarmee van de kwaliteit van de branche als geheel te verhogen. De vereniging ziet ook kansen voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van met name jonge kappers. Bovendien moet de Nederlandse consument kunnen rekenen op goed advies, uitstekende vaardigheden en een aangename ervaring. Kortom: kwaliteit zoals je van professionals mag verwachten. Dat is immers de kracht van kappers!

Lees hier wat de ANKO nog meer doet.