Al jaren is hij een gewaardeerd, onafhankelijk adviseur van veel ondernemende kappers. De afgelopen maanden maakte Han Eggen van dichtbij mee hoe veel saloneigenaren de lockdowns aangrepen om zich te bezinnen op een nieuwe toekomst. Ook voor Han zelf veranderde er veel, want begin 2021 overleed zijn businesspartner Rob Backer. Een gesprek over zelfreflectie en keuzes maken!

Medio april treffen we Han in zijn zonovergoten kantoor in Huizen. Met zijn telefoon aan zijn oor gebaart hij iets als: ‘Nog even een vraag beantwoorden, kom er zo aan!’ In 2015 verlieten hij en Rob Backer de ANKO en gingen samen verder onder de naam BACKER+EGGEN. Nu is het kantoor van hem alleen.

“Ja, BACKER+EGGEN blijft bestaan”, antwoordt hij op de voor de hand liggende vraag. “Hoewel we samenwerkten, hebben we vanaf het begin onafhankelijk van elkaar gewerkt. We hadden onze eigen klanten en onze eigen aanpak. Rob had een voorkeur voor het geven van concrete, operationele adviezen. Ik neig naar een meer coachende aanpak. Daarin vulden we elkaar mooi aan. Het is nu aan mij om door te gaan en tegelijk een nieuwe start te maken.”

Verschillende ervaringen

Na de eerste lockdown merkte Han dat de vragen waarmee ondernemers zich bij hem meldden veranderden. “De sluiting van de branche leidde tot reflectie bij kappers, ook doordat zij hele verschillende ervaringen hadden met hun personeel. Sommigen werden zich bewust van het potentieel van hun medewerkers, die constructief meedachten en ook tijdens de lockdown van grote waarde bleken. Anderen werden juist geconfronteerd met weerstand bij hun personeel en een gebrek aan loyaliteit. Beide ervaringen zetten je aan het denken als ondernemer.”

Dit leidde ertoe dat Han de afgelopen maanden regelmatig met ondernemers sparde over hun strategie en hoe zij hun bedrijf konden organiseren op een manier die bij hen past. “Daarnaast is het mooi om te zien dat deze crisis ook de creativiteit van ondernemers aanwakkert”, vertelt Han. “Soms met verrassende neveneffecten. Zo ken ik een ondernemer die alle avonden openging en op zaterdagen de bezetting halveerde. Zo werk je niet alleen meer ‘coronaproof’, maar wordt de salon ook aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. Want medewerkers zijn dan vaker vrij op zaterdag en hebben meer tijd voor hun partner en kinderen.”

Risico’s beheersen

Een trend die nog steeds aan een opmars bezig is, is stoelverhuur. “Maar het is niet het ei van Columbus”, meent Han. “Het is een manier om risico’s te beheersen en dat is nu natuurlijk een belangrijk thema voor kappers. Ik help graag bij het meedenken daarover, maar het concept van stoelhuur past niet bij iedereen.” Hij vervolgt: “Je ziet ook in onze branche steeds meer zzp’ers. Echt goede kappers, die gewend zijn om klanten aan zich te binden, zoeken nou eenmaal naar mogelijkheden om hun kwaliteiten beter te gelde te maken. De uitkomst van de brede maatschappelijke en politieke discussie hierover, met name over de fiscale voordelen van het zelfstandig ondernemerschap, zal van grote invloed zijn op de toekomst van de kappersbranche.”

Hoe die toekomst er ook uit ziet, Han blijft voorlopig met veel plezier kappers terzijde staan. “Ik ben een bevoorrecht mens dat ik ondernemers in dit prachtige vak mag ondersteunen. Kappers mogen allerlei soorten mensen tot hun klanten rekenen en ze mogen deze mensen ook nog eens ‘zomaar’ aanraken. Dat maakt kappers zó bijzonder en het is daarom een genoegen dat ik dit werk mag doen.”