Nieuwe_kappers_CAO_ANKO

In de kappersbranche werken we met een collectieve arbeidsovereenkomst, kortweg: een cao. Als de cao algemeen verbindend verklaard wordt door de overheid, betekent dat dat de cao-afspraken voor alle werkgevers en werknemers in de branche gelden. Dat is belangrijk, omdat we een branche willen waar het fijn werken is en werknemers gewaardeerd worden (zie ook pagina 26). Sinds 1 juli heeft de kappersbranche een nieuwe cao!

Veel vacatures

We hebben te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt; veel vacatures en niet genoeg aanbod van mensen om die vacatures te vervullen. Een stijging van de lonen was nodig om als branche aantrekkelijk te blij ven voor medewerkers. Daarom stijgen de lonen met 4,5% in de nieuwe cao. Die stijging is voor veel ondernemers best lastig, omdat de branche nog niet hersteld is van de coronacrisis. Toch is het nodig om de lonen te laten stijgen, want dit was al ruim twee jaar niet gebeurd. Zo laten we zien dat we onze medewerkers waarderen en blij ven we aantrekkelijk voor werkzoekenden.

De belangrijkste afspraken:

  • De nieuwe cao loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.
  • Per 1 juli zij n de cao-lonen gestegen met 4,5% ten opzichte van de oude cao-lonen.
  • Per 1 juli zij n de vergoedingen (diploma- en deelcertificatentoeslag, vergoeding voor verzorgen van een training, stagevergoeding en vergoeding voor woonwerk-verkeer) gestegen met 4,5%.
  • De opbouw van vakantiedagen wegens leeftijd vervalt per 1 januari 2023. De al opgebouwde dagen blijven behouden.
  • Het recht op extra vakantiedagen wegens het aantal dienstjaren wordt uitgebreid: werknemers die 20 jaar werken bij dezelfde werkgever, krijgen vanaf 2023 één extra vakantiedag.
  • Het inleveren van vakantiedagen bij ziekte wordt vanaf 2023 vereenvoudigd. Bij de eerste ziekmelding levert een werknemer een dag in, bij de tweede ziekmelding ook een dag en bij de derde ziekmelding geen dagen meer.
  • Werknemers die een heel jaar niet ziek zij n, krijgen vanaf 2023 in plaats van twee, één extra vakantiedag.
  • De opleidingssubsidie kan weer worden aangevraagd en medewerkers kunnen gebruik maken van een arbeidsmarktvoucher.

Meer weten?

Kijk op anko.nl/cao, neem contact op met de ANKO Leden service via 035 – 525 95 00 of mail naar info@anko.nl.