Heeft door de samenloop van omstandigheden de behoefte aan samenhorigheid in onze samenleving ons nou samengebracht? …. Of niet?