Zoals je ongetwijfeld weet, is de ANKO in haar strijd voor de belangen van haar leden op meerdere fronten actief: het bestrijden van oneerlijke concurrentie en het realiseren van een gelijk speelveld, het tegengaan van de hoge regeldruk, het behoud van leerwerkplekken, enzovoort. Maar; everything is connected, zo blijkt uit nieuw onderzoek. ANKO-directeur Wijnand van Unen legt uit wat daarmee bedoeld wordt en hoe de vereniging start met een nieuw offensief in Den Haag.

De hoge regeldruk voor ondernemende kappers is de ANKO al jaren een enorme doorn in het oog. Bijna tien jaar geleden bleek uit onderzoek dat tussen de 5% en bijna 8% van de kosten van een kappersbedrijf opging aan regelgeving van de overheid. O.a. ingewikkelde boekhoudregels, eisen rondom arbo en kostbare ontslagprocedures kostten toen al veel tijd en geld. De ANKO kreeg het samen met partners voor elkaar dat de meerdere kabinetten aan de slag gingen met een zogenaamde maatwerk aanpak, speciaal voor winkelambachtelijke branches. “Dat heeft ook veel opgeleverd,” vertelt Wijnand. “Zo zag Help123 het levenslicht, een fantastische online tool om snel, slim en goedkoop BHV in je salon te regelen. Ook werd de Subsidieregeling Praktijkleren eenvoudiger en het arboportaal van de overheid verbeterd. Maar terwijl wij aan de slag gingen met bestaande knelpunten, verzon de overheid er net zo hard – harder zelfs! – nieuwe regels bij. Denk bijvoorbeeld aan de privacywetgeving die in 2018 werd geïntroduceerd. Bovendien werden politiek gevoelige onderwerpen als loondoorbetaling bij ziekte en de transitievergoeding doorgeschoven.”

Verontrustend onderzoek

Wijnand vervolgt: “De afgelopen maanden hebben we opnieuw onderzoek laten doen naar de actuele situatie en ons gevoel werd bevestigd: de financiële impact van regelgeving op de bedrijfsvoering en winstgevendheid van ondernemende kappers is sinds 2012 verder toegenomen, ondanks alle inspanningen. Vooral de financiële risico’s voor kappers met personeel zijn onverantwoord hoog. Dit zorgt er ook voor dat veel ondernemers niet door kunnen of durven groeien!” De groei van het aantal zzp’ers is inmiddels een bekend fenomeen in de kappersbranche. Het onderzoek, toepasselijk genoemd ‘Kappers Onder (regel)Druk, toont aan dat sommigen graag personeel en leerlingen in dienst zouden willen nemen, maar terugdeinzen voor de risico’s die dat met zich meebrengt. Wijnand spreekt van een sneeuwbaleffect: “Het zzp-schap is een logische beginfase voor een ondernemer. Prima! Maar als doorgroeien bijna onmogelijk is, verdwijnen leerwerkplekken en neemt het werkgeverschap af. Bovendien zorgen bepaalde fiscale voordelen en regelingen ervoor dat zzp’ers – zeker degenen die gebruikmaken van de KOR-regeling – een lager tarief kunnen hanteren, waardoor ondernemers met personeel het nóg moeilijker krijgen. Daar bovenop hebben alle ondernemers in onze branche last van het fenomeen van de ‘bijklussende’ kapper, die sowieso niet voldoet aan wet- en regelgeving. Het doemscenario is dat de branche scheef groeit, kapsalons uit de winkelstraten verdwijnen en het professionele ambacht afglijdt naar een onzichtbaar bijbaantje. Dat bedoelen we met everything is connected.”


directeur Wijnand van Unen

ANKO wil actie!

Tijd voor actie dus! In de week dat deze editie van de drukpers rolt, gaat de ANKO in gesprek met diverse Tweede Kamerleden. ANKO-voorzitter Maurice Crusio vertelt hen over de toenemende problemen in onze branche, maar ook – veel belangrijker nog! – over wat de politiek kan doen om het doemscenario af te wenden. De ANKO roept Den Haag op deze 10 maatregelen te nemen:

  1. Schrap de werkgeversverplichtingen bij langdurige ziekte van een werknemer na één jaar. De ANKO sluit hiermee aan bij het voorstel van MKB-Nederland om werknemers die langer dan een jaar ziek zijn uit te laten stromen in een van-werk-naar-werk traject, zonder dat dit kosten voor de werkgever met zich meebrengt.

  2. Een ‘aannamebonus’ voor startende werkgevers. Met een fiscale werkgeverskorting in de loonheffing voor het aannemen van de eerste tien werknemers, wordt de drempel naar het werkgeverschap verlaagd.

  3. Compenseer verhoging van het wettelijk minimumloon met een franchise in de sociale verzekering, zodat werkgevers hun mensen marktconform kunnen blijven belonen.

  4. Verplicht alle werkenden in de branche (werknemers, ondernemers met personeel en ondernemers zonder personeel) om bij te dragen aan het O&O-fonds .n verplicht alle zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Dan ontstaat een eerlijker, gelijker speelveld.

  5. Herzie de KOR-regeling of schaf deze af. Ook dit zorgt voor vermindering van oneerlijke concurrentie.

  6. Hervorm, versober of schrap bepaalde arbo-verplichtingen, zodat gezond en veilig werken hoog in het vaandel blijft, maar de bureaucratie vermindert.

  7. Verhoog de Subsidie Praktijkleren, zodat deze in verhouding staat tot de regeldruk die komt kijken bij het in dienst nemen van een BBL-leerling.

  8. Vereenvoudig het ontslagrecht, zodat werkgevers geen onevenredig hoge financiële risico’s lopen wanneer zij er met een werknemer niet in goed overleg uitkomen.

  9. Maak stimuleringsregelingen voor startende ondernemers tijdelijk, zodat er op langere termijn geen oneerlijke concurrentie ontstaat.

  10. Pak zwartwerken en oneigenlijk ondernemerschap hard aan met een landelijke aanpak in plaats van alleen op lokaal niveau.

Klaar voor de strijd!

Wijnand en zijn collega’s zijn strijdbaar. Hij vervolgt, op het puntje van zijn stoel: “Dat zijn we zeker! Het blijft uiteraard niet bij ..n gesprek met Kamerleden, dat is slechts de kick-off. De komende maanden zal de ANKO er écht voor knokken om Den Haag wakker te schudden. Een deel van de problemen die we ervaren zijn niet uniek voor de kappersbranche, dus we werken ook samen met partners als MKB-Nederland en andere brancheverenigingen. Knokken en samenwerken, dát is de Kracht van Kappers en van de ANKO!”

(Pssst… ken je Freddie al?)