In september 2018 kreeg MKB-Nederland een nieuwe voorzitt er: Jacco Vonhof. Bij de ANKO trad Monique Kempff op 1 januari 2019 aan als nieuwe voorzitt er. Hoogste tijd voor een ontmoeting! Ook MKB-Nederland directeur Leendert-Jan Visser en ANKO’s vicevoorzitt er Anique Groesbeek schoven aan. Het prachtige Schiedam vormde het decor voor een inspirerend gesprek.