5_stappen_naar_stoppen_ANKO

Er komt een moment in je ondernemerscarrière dat je denkt aan afbouwen en stoppen. Hoewel je het mooiste vak van de wereld hebt en ongetwijfeld een mooie zaak hebt, is het toch een keertje klaar. Maar hoe pak je dat aan? De ANKO weet raad! In 5 stappen zorg je voor een goed proces richting jouw pensioen.

In gesprek

Om te beginnen; overleg je wensen en ideeën met je boekhouder of accountant en bespreek de haalbaarheid. Speel open kaart en wees eerlijk en realistisch. Zorg dat je samen met de boekhouder alle relevante cijfers en documenten actueel en paraat hebt.

Wat je al hebt

Inventariseer samen met je boekhouder alle tot nu toe opgebouwde oudedagsvoorzieningen. Betrek eventueel ook je verzekeringsadviseur en/of je bank. Heb je wellicht iets opgebouwd met een koopsom- of lijfrentepolis? Wanneer kun je daarover beschikken? En heb je misschien nog pensioen opgebouwd vanuit eerdere dienstbetrekking? Heb je spaargeld? En hoe zit het met het inkomen van je partner en wanneer krijg je AOW?

TIP! Als alle opgebouwde financiële oudedagsvoorzieningen duidelijk zijn, maar het is te complex om (eventueel samen met boekhouder) een goed overzicht te krijgen wat dit straks netto per maand betekent en voor welke periode, dan kun je overwegen een overzicht te laten maken door een gespecialiseerde pensioenadviseur.

Kosten & opbrengsten

Maak samen met de boekhouder of accountant een prognose van de kosten en opbrengsten bij het beëindigen van de zaak. Denk bij de kosten bijvoorbeeld aan transitievergoedingen, eventuele schulden, stakingswinst en inkomstenbelasting. Uiteindelijk moet je fiscaal afrekenen. Zorg dat je weet wat dat betekent. Qua opbrengsten kun je denken aan de verkoop van je salon en je pand (als je hiervan eigenaar bent) of wellicht wil je het gaan verhuren.

TIP! Laat je bij de waardebepaling van je salon niet verleiden tot een schatting van de waarde van pand of bedrijf, ook niet door je boekhouder, want een kapsalon kent een wat atypische waardeopbouw. Laat een waardebepaling van de salon maken door een specialist, en laat het bedrijfspand (voor huur zowel verkoop) taxeren door een erkend taxateur (bedrijfs)onroerend goed met kennis van de lokale markt. Gebruik deze uitkomsten als uitgangspunt in je planvorming. Zo baseer je je financiële toekomst op feiten en realiteit.

Benodigd inkomen

Nu je in beeld hebt wat je financiële positie is en wat de financiële consequenties zijn van het stoppen met je bedrijf, kun je gaan berekenen of dit voldoende is om straks van rond te komen. Houd daarbij rekening met de lange termijn en vergeet niet je woonlasten mee te nemen.

Het definitieve besluit

Als je alles op een rij hebt gezet, heb je een goed beeld van de opbrengsten, je benodigd inkomen en het toekomstig beschikbaar inkomen. Nu kun je pas goed geïnformeerd een beslissing nemen over – binnenkort of op termijn – stoppen en/of verkopen. Het maken van een tijdschema is dan een goede volgende stap, waarin ook de communicatie naar je medewerkers en klanten een plek moet krijgen.

Wil je meer weten? Een uitgebreidere versie van dit stappenplan is speciaal voor leden beschikbaar op anko.nl/stappenplanafbouw