Ook Dianne te Mebel vindt dat bij marketing de basis moet kloppen. Zij verkoopt met succes zelfontwikkelde hennakleuringsproducten.