Na corona is er bij kappers een opvallende ommezwaai aan de gang. Zij doen moedig anders dan anders en sommigen gaan daarbij buiten hun geijkte lijntjes. ‘Jij durft’, denk ik soms als ik met kappers spreek die vastbesloten zijn om het totaal anders te doen dan wat ze voorheen deden. Sommigen hebben hun onderscheidend vermogen gevonden en gaan dat in hun communicatie en marketing uitvergroten. Anderen hebben hun bestaande concept volledig veranderd.