Omgaan met seksueel wangedrag.

Wat doe je als je als werkgever wordt geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag? Saloneigenaar Willem Jansen* maakte het mee en vertelt over zijn ervaringen. “Ik heb geleerd eerder te vragen of ik iets kan doen.”

“Als man werk ik in een team met veel vrouwen”, vertelt Willem. “Ik heb meerdere keren meegemaakt dat klanten de grens opzochten, of eroverheen gingen. Het verschilt per kapster hoe diegene ermee omgaat. Ik heb een kapster in dienst die zelf goed gebekt is en het weglachte. Ik ging er hierdoor van uit dat ik niet hoefde in te grijpen. Dit bleek helaas een misvatting. Want toen we er onlangs intern over spraken, bleek dat ze het echt niet fijn vond en dat de klant te ver was gegaan. Ik neem het mezelf kwalijk dat ik niet heb ingegrepen en heb ervan geleerd: dit overkomt me niet nog een keer.”

Verantwoordelijkheid

Was Willem zich ervan bewust dat hij als werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkplek? “Jazeker. Dit staat in onze cao en wij hebben dan ook al een tijdje een preventiemedewerker die mij ondersteunt bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. Meldingen over grensoverschrijdend gedrag van klanten en collega’s komen in eerste instantie bij haar terecht. Sinds de BOOS-uitzending – over seksueel wangedrag bij The Voice of Holland ­– hebben we een extern bureau ingeschakeld. Daar kan de preventiemedewerker terecht als ze niet weet hoe ze iets moet aanpakken én daar kunnen mijn medewerkers direct een melding doen als het over mij gaat. Ik heb met opzet voor een extern bureau gekozen, zodat mijn medewerkers zich vrij voelen een klacht over mij in te dienen. Ik wil hoe dan ook een veilige omgeving creëren: is er iets niet oké, dan moet iedereen dat durven melden. Ook anoniem.”

Niet altijd seksueel

Ook tijdens bedrijfsfeestjes werden werknemers van Willem weleens lastiggevallen. “Dit werd door andere teamleden opgelost of ik kwam erbij om de situatie te sussen. Als dit niet was gebeurd, had ik met de betrokken medewerker besproken welke stappen zij wilde dat ik zou nemen. Want het slachtoffer is hierin altijd leidend – en wij staan voor ons personeel.” Overigens geeft Willem aan dat grensoverschrijdend gedrag niet altijd seksueel getint is. “Het kan ook dreigend zijn. Toen een afspraak van een klant wegens ziekte voor de tweede keer werd verzet, eiste hij dat de afspraak zou doorgaan. Door dit soort voorvallen zijn we intern meer met elkaar in gesprek gegaan en hebben we ons protocol aangescherpt. Zo gaan we niet in discussie met boze klanten: we melden dat we op een later moment terugbellen.”

Praat erover

“Het is sowieso belangrijk om dit soort onderwerpen te bespreken”, vindt Willem. “Tussen collega’s onderling en richting de werkgever – al dan niet via een tussenpersoon. Andersom vind ik het belangrijk dat een medewerker weet dat hij of zij niet alles hoeft te accepteren, daar ben ik heel duidelijk in. Wat ik andere ondernemers zou willen adviseren? Zorg dat duidelijk is wat een medewerker kan doen in het geval van grensoverschrijdend gedrag en zorg dat iedereen zich veilig genoeg voelt om het te melden. Maar waak wel voor overregulatie: probeer de balans te zoeken. Ik realiseer me heel goed dat ik makkelijk praten heb, want ik werk met een groot team. Voor een team van drie mensen is dat natuurlijk een stuk lastiger. Het belangrijkste is: praat erover.”


* Deze naam is om privacyredenen gefingeerd.