Pensioen_voor_kappers_ANKO

Heb jij personeel in dienst? Dan bied jij als werkgever in de kappersbranche jouw werknemers een pensioenregeling aan. Een goed pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het zorgt ervoor dat, wanneer jouw werknemers met pensioen gaan, zij naast hun AOW een inkomen hebben opgebouwd. Maar de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) komt eraan, waardoor er het een en ander gaat veranderen in het pensioenstelsel.

Kapperspensioen voor alle werknemers

De kappersbranche kent al sinds 1970 een eigen pensioenregeling. We hebben een zogenaamd bedrijfstakpensioenfonds en deelname daaraan is verplicht voor alle werknemers in de kappersbranche, vanaf 21 jaar. Werkgever en werknemers betalen de premie voor de pensioenregeling gezamenlijk (50/50). Iedereen die werknemer in de kappersbranche is (geweest) bouwt dit pensioen op.

Nieuw pensioenstelsel

In 2019 hebben het kabinet en landelijke sociale partners het Pensioenakkoord gesloten, wat leidde tot de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp). Deze wet treedt op 1 januari 2023 in werking. Pensioenuitvoerders hebben tot 1 januari 2027 de tijd om hun regelingen aan te passen en aan alle voorwaarden te voldoen.

De nieuwe wet kent samengevat drie doelen. Dit gaat er onder andere veranderen:

  1. Betere aansluiting op de economische ontwikkelingen.
    Het is de bedoeling dat er eerder een vooruitzicht op een koopkrachtig pensioen komt.
  2. Transparanter en persoonlijker.
    Iedereen bouwt een persoonlijk pensioenvermogen op en kan zien hoeveel pensioen hij of zij kan verwachten. Er komt een vaste premie die niet meer elk jaar wijzigt.

  3. Het pensioenstelsel gaat beter passen bij de moderne arbeidsmarkt.

    De pensioenopbouw wordt voor zelfstandige ondernemers aantrekkelijker gemaakt.

Wat doet de kappersbranche?

De ANKO, FNV Mooi, CNV Vakmensen en het Pensioenfonds Kappers krijgen, vanaf 1 januari 2023, 4 jaar de tij d om de pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Zij zijn al sinds 2021 volop bezig met de voorbereidingen op het nieuwe stelsel. Er komt veel bij kijken en we richten ons op wat het beste én haalbaar is voor de kappersbranche in de (nabije) toekomst. Hierbij kijken we o.a. naar de mogelijkheden om ook (zelfstandige) ondernemers deel te laten nemen aan de pensioenregeling. Ook wordt er gekeken of het mogelijk is om samen te gaan met een ander pensioenfonds, zodat de kosten gedeeld kunnen worden. Het belang van de branche staat hierbij altijd voorop. Meer informatie over het pensioen voor werk nemers in de kappersbranche vind je op pensioenkappers.nl.

En ik dan?

Als ondernemer bouw jij vooralsnog dus zelf geen pensioen op bij het bedrijfstakpensioenfonds. Voor een pensioenvoorziening op maat kunnen je terecht bij de ANKO Verzekeringsdienst via 010 – 288 44 80 of info@ankoverzekeringsdienst.nl.