Niet leuk, maar de ANKO helpt!

Als werkgever moet je soms afscheid nemen van een medewerker, bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie, disfunctioneren of omdat je medewerker langdurig ziek is. Wanneer jij en je medewerker het erover eens zijn dat het dienstverband moet eindigen, is er sprake van wederzijds goedvinden. Je kunt dan samen een vaststellingsovereenkomst (VSO) sluiten. Met dit document wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geregeld.

Afspraken maken

Een VSO moet aan bepaalde eisen voldoen om rechtsgeldig te zijn. Vaak worden afspraken gemaakt over onder meer de opzegtermijn, de eindafrekening en het concurrentie- en/of relatiebeding. Gelukkig sta je er als ANKO-lid in deze situaties niet alleen voor. ANKO-juristen Inge Bruinsma en Pieter Holtrigter kunnen de begeleiding en het opstellen van een VSO voor je verzorgen tegen een vast tarief. Zo weten jij én je medewerker zeker dat er geen zaken over het hoofd worden gezien, of zelfs fout worden gedaan.

Er zijn twee opties om onder professionele begeleiding een VSO op te laten stellen. Zie hiervoor de inhoud van pakket 1 en pakket 2 in de kaders hiernaast.

Hulp nodig?

Vind je het lastig om de beëindiging met wederzijds goedvinden zelf af te handelen? De ANKO-juristen helpen je graag! Plan je afspraak in via de ANKO Ledenservice 088 – 99 87 500 of kijk voor meer informatie op anko.nl/vso.

Pakket 1

Opstellen VSO
Wil je ondersteuning in het traject tot het sluiten van een VSO, waarbij je zelf de gesprekken en eventuele onderhandelingen voert of al hebt gevoerd? Kies dan voor dit pakket.

Dit pakket bestaat uit:
– Beoordeling van de situatie.
– Meedenken en bepalen wat er in de overeenkomst moet komen te staan.
– Een complete vaststellingsovereenkomst die je direct aan je medewerker kunt voorleggen.
– Vervolgens voer je zelf de benodigde gesprekken met de ( gemachtigde van de) medewerker.
– Eenmalig eventuele kleine aanpassingen verwerken (denk aan een andere ontslagvergoeding of een andere einddatum).

Prijs: ANKO-lid: € 350,- / Niet-lid: € 850,-

Pakket 2

Opstellen VSO plus contact met de medewerker
Wil je volledig ontzorgd worden in het traject tot het sluiten van een VSO? Pakket 2 is dan de juiste keuze.

Dit pakket bestaat uit:
– Beoordeling van de situatie.
– Meedenken en bepalen wat er in de overeenkomst moet komen te staan.
– Contact en onderhandelingen met de (gemachtigde van de) medewerker voeren wij in samenspraak met jou uit.
– Tijdens het gehele traject ondersteunen we je en kun je met ons ‘schakelen’.
– Uiteindelijke afspraken worden vastgelegd in een complete vaststellingsovereenkomst.

Prijs: ANKO-lid: € 699,- / Niet-lid: € 1.199,-