WINKELGEBIEDEN AANTREKKELIJK HOUDEN VOOR KAPPERS

Waar vroeger dat bijzondere cadeauzaakje zat, zit nu een telefoonwinkel. De delicatessenwinkel is vervangen door een supermarktfiliaal. De lokale groenteman stopt binnenkort en dat ene pand in de winkelstraat staat ook al maanden leeg. Het is een somber beeld dat helaas voor velen herkenbaar is. Maar inmiddels komt de politiek in actie… mede dankzij de ANKO!

De ANKO gelooft in de kracht van kappers en in de kracht van hun  ondernemerschap: iedereen verdient de kans om op eigen wijze zijn of haar  talent te exploiteren, te vermarkten. Maar de ANKO vindt ook dat dat niet ten koste mag gaan van de kappersbranche zelf. Daarom is balans in de branche en eerlijke regelgeving zo belangrijk. Wildgroei is immers ongezond en gaat uiteindelijk ten koste van alle kappers. Daarom knokt de vereniging voor gelijke kansen, zodat kappers in winkelstraten niet het onderspit delven.
Maar de kapper is niet de enige die uit het straatbeeld dreigt te verdwijnen.  Verschraling van winkelstraten zien we steeds vaker. Detailhandel en winkelambachten hebben het moeilijk, terwijl niemand wil dat ze verdwijnen. De ANKO heeft inmiddels al heel veel gesprekken gevoerd met lokale politici en ambtenaren en mede daardoor zijn steeds meer  Nederlandse gemeenten zich bewust van deze problematiek.

TEGEN DE EENHEIDSWORST

Harrie Jager is adviseur lokale belangenbehartiging bij de ANKO en reist stad en land af om – altijd samen met kappers! – in gesprek te gaan met gemeenten. “Zowel consumenten als bestuurders willen bruisende winkelgebieden. Unieke lokale ‘smaakmakers’ zijn daarbij essentieel. Niemand wil dat het winkelgebied van Delft  exact hetzelfde is als dat van Drachten. Maar om die verschraling richting eenheidsworst een halt toe te roepen, moet de politiek ingrijpen. Ik merk tijdens mijn vele gesprekken in het land dat dat besef begint te dagen en dat biedt kansen!”

KEUZES MAKEN

De ANKO heeft daarom het initiatief genomen voor het project ‘Detailhandel en Winkelambacht Lokaal op de Kaart’. Doel is om ook op landelijk niveau de krachten te bundelen met andere branches en er samen voor te zorgen dat het mogelijk en aantrekkelijk blijft voor kappers en andere (ambachtelijke) detailhandel om zich te vestigen in binnensteden en wijk- en buurtcentra. Een van de belangrijkste zaken daarbij is dat dure en tijdrovende regelgeving kleine(re) ondernemers niet in de weg moet zitten. Bovendien moeten gemeenten keuzes maken in waar zij levendigheid willen behouden en versterken. Harrie: “Je kunt niet aan de ene kant klagen over leegstand en aan de andere kant toestaan dat het kappersambacht zich verplaatst naar woonwijken.”

“ZOWEL CONSUMENTEN ALS BESTUURDERS WILLEN BRUISENDE  WINKELGEBIEDEN”

SAMEN EEN VUIST MAKEN

Hij vervolgt: “Ik begrijp best dat sommige kappers in winkelpanden het niet meer zien zitten. De kosten zijn hoog en de omzet staat onder druk door – niet altijd eerlijke – concurrentie. Zo faciliteren gemeenten een vicieuze cirkel; als de ene ondernemer vertrekt, wordt de straat ook voor andere ondernemers onaantrekkelijker. Daarom ook deze samenwerking met andere brancheorganisaties. We hebben elkaar gewoon nodig en samen kunnen we bovendien een grotere vuist maken. De overheid moet ondernemers helpen en niet tegenwerken.”

EEN EERLIJKER BELEID

Ook Gert-Jan Deben, manager belangenbehartiging bij de ANKO, is enthousiast over de landelijke samenwerking. “We gaan natuurlijk door – gemeente voor gemeente – met het knokken voor eerlijker beleid, maar samen met andere branches, Detailhandel Nederland en MKB-Nederland hebben we meer slagkracht. Samen kunnen we de manier waarop er in Nederland door de lokale politiek omgegaan wordt met detailhandel en winkelambacht écht beïnvloeden. Met een kernteam willen we o.a. de samenwerking zoeken met lokale winkeliers- en ondernemers verenigingen. En de tijd lijkt er rijp voor. Gemeenten willen graag aantrekkelijke binnensteden en dorpskernen en krijgen steeds meer oog voor de lokale kappers economie als motor van bruisende winkelgebieden. Het idee van het project is een lokale aanpak met nationale impact!”