De ANKO staat voor krachtige, ondernemende kappers. We gelóven in kappers! In hun toewijding aan het vak en aan hun klanten. In hun creativiteit en ondernemerschap. En in hun grote waarde voor de samenleving én individuele Nederlanders. Omdat we in kappers geloven, vinden we dat zij een branchevereniging verdienen die voor hen knokt. Niet als een straatvechter die alles en iedereen te lijf gaat, maar als een gedisciplineerde topsporter met focus.