ANKO in Den Haag

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Als werkgever kan je aanspraak maken op compensatie van de betaalde transitievergoeding als het contract van een langdurig zieke werknemer is beëindigd.