ANKO_nieuwe_kabinet

Eerste foto: ANKO-voorzitter Maurice Crusio met Arend Kisteman (VVD)
Tweede foto: Voorzitter ANKO sectie Haarwerken Willeke Pietersma met Mark Rutte
Derde foto: Kapster Brenda Harmsen, Caroline van der Plas (BBB) en Gert-Jan Deben (ANKO)
Vierde foto: Gert-Jan Deben (ANKO) met Raoul White (GL-PVDA)

Het zou zomaar kunnen dat op het moment dat deze editie van ANKO Kapperszaken bij jou op de mat viel, er een nieuw kabinet op het bordes staat met de koning. Op het moment van schrijven van dit artikel, is formateur Van Zwol druk bezig dat voor elkaar te krijgen. Wat gaat de ANKO doen als het zover is?

Inmiddels zit Nederland al sinds juli 2023 zonder missionair kabinet. Dat betekent dat veel belangrijke dossiers min of meer stil zijn blijven liggen. Wat niet wil zeggen dat de lobby van de ANKO stillag, in tegendeel!

In aanloop naar de verkiezingen voerde de ANKO de zeer succesvolle campagne #VraagHetDeKapper om de belangen van de kappersbranche onder de aandacht te brengen in zowel de media als bij de politiek. Ook na de verkiezingen plukte de ANKO daar de vruchten van; in de afgelopen maanden zijn waardevolle contacten gelegd of aangehaald met Kamerleden. En uiteraard zijn de informateurs en formerende partijen gewezen op de waarde van kappers voor de samenleving en de problemen die in onze branche opgelost moeten worden.

Laag BTW-tarief

Ook de lobby voor behoud van het lage btw-tarief op kappersdiensten werd weer geïntensiveerd, toen dit voorjaar afschaffing weer overwogen werd. Hoewel dat gevaar nu weer lijkt geweken, blijft de ANKO hier zeer alert op. Immers; in het hoofdlijnenakkoord wordt de btw voor logies en in de cultuursector wel verhoogd. Wilders en consorten hebben deze methode om inkomsten te verhogen dus wel degelijk gevonden.

Regeldruk aanpakken

Een belangrijk speerpunt voor de ANKO is en blijft het verminderen van de veel te hoge regeldruk, met name voor werkgevers. Op dit dossier zijn mede dankzij de volhardendheid van de ANKO in 2023 grote vorderingen gemaakt. Kort voor de val van het kabinet werd – met medewerking van de ANKO – een concreet plan opgeleverd om hier werk van te maken. De uitvoering hiervan laat door het vallen van het kabinet nog altijd op zich wachten. Toch is het een goed teken dat de nieuwe Tweede kamer in februari aangaf het voornemen van de oude kamer om de regeldruk met 25 procent te verminderen, overnam.

Een voor onze branche essentiële maatregel hierbij zou zijn om kleine ondernemers uit te zonderen van bepaalde regels, en bij het maken van nieuwe regels het kleinbedrijf als uitgangspunt te nemen. Dat is een van de aanbevelingen die beschreven staat in het eerdergenoemde plan. De ANKO zal er, samen met MKB-Nederland en andere branches, bij het nieuwe kabinet op aandringen om dit plan om te zetten in beleid.

Oog voor ondernemers

Naast btw en regeldruk, wil de ANKO dat politiek Den Haag meer oog krijgt voor hardwerkende kleine en middelgrote ondernemers zoals kappers en hun bijdrage aan de maatschappij. Heel veel kappers zijn IB-ondernemer en runnen een zogenaamd microbedrijf. De politiek lijkt niet goed te beseffen wat dat inhoudt; hoofdelijke aansprakelijkheid, hard werken, weinig verdienen en tóch die maatschappelijke bijdrage blijven leveren.

Al zo’n twee jaar speelt de fictieve ambassadeur Freddie daarbij een belangrijke rol. Kijk maar eens op anko.nl/freddie. Hij zorgt voor herkenbaarheid en begint inmiddels al een beetje beroemd te worden in Den Haag. Freddie helpt enorm in de storytelling die – naast zaken als betrouwbare data en grondige kennis – heel belangrijk is in het lobbyen voor de belangen van kappers. Het stripboek ‘De Knaken van de Kapper’, met Freddie in de hoofdrol, is inmiddels aan heel veel politici uitgedeeld en toe aan een tweede druk. Overigens heeft Freddie inmiddels een metgezel gekregen: Ankie!

Kabinet van start

Zodra de nieuwe ministers en staatssecretarissen bekend zijn, zal de ANKO contact zoeken met de voor de kappersbranche en het mkb relevante mensen. En ook de ambtenaren blijven een belangrijke – en invloedrijke! – doelgroep voor de lobby. Veel zaken in het hooflijnenakkoord moeten nog uitgewerkt worden en daarin kunnen brancheverenigingen een rol spelen. De ANKO zal deze kans met beide handen aanpakken.