Directeur_corona-littekens_ambities_ANKO

Is de coronacrisis voorbij? ANKO-directeur Wijnand van Unen is daar stellig in: “Nee, niet voor de kappersbranche. De wonden die zijn geslagen zijn écht nog niet geheeld.” En toch is hij positief over de toekomst. “Corona was een harde leerschool, een onvoorspelbare crisis met heftige consequenties, maar we hebben er veel van geleerd. We hebben inzichten opgedaan die ons ook na corona gaan helpen om de ANKO en de positie van kappers in Nederland te versterken.” In deze ANKO Kapperszaken legt Wijnand uit wat hij daar precies mee bedoelt!

Een rollercoaster. Ja, dat is wel een goede term om de afgelopen twee jaar te omschrijven,” vindt Wijnand. “De coronacrisis heeft een enorme wissel getrokken op onze leden en dus op de vereniging. De ANKO is immers niets anders dan een samenwerking tussen al die ondernemende kappers. Wat hen raakt, raakt de ANKO. En het is natuurlijk fantastisch dat vrijwel alle maatregelen nu verdwenen zijn, maar de corona-littekens zullen niet zomaar zullen verdwijnen.”

Compensatie verloren omzet

Als we Wijnand spreken is de ANKO nog volop bezig om betere compensatie van de door coronamaatregelen veroorzaakte omzetschade voor elkaar te krijgen. De ANKO-directeur steekt zijn verontwaardiging over de beloofde ‘ruimhartige’ steun niet onder stoelen of banken. “We snappen best dat de overheid in crisistijd niet iedereen 100 procent tevreden kan houden, maar slechts 25 procent van de verloren omzet is gecompenseerd. Een kwart! Dat kan ik met de beste wil van de wereld niet ruimhartig noemen. En compensatie van het verloren inkomen van ondernemers zélf bleef bij eenmalig € 4000 in 2020 en daarna nul komma niks.” Hij vervolgt: “Ondernemers die gezond de crisis ingingen moeten er ook weer gezond uit kunnen komen. En hoewel de meeste saloneigenaren niet failliet zijn gegaan, wil dat niet zeggen dat zij deze crisis overleefd hebben. Heel veel uit gestelde kosten krijgen zij nog voor hun kiezen en buffers en pensioenpotjes zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Of zij écht kunnen overleven moet nog blijken. Den Haag doet net alsof nu alles achter de rug is, maar dat is niet zo. Daarom lobbyt de ANKO voor een extra vergoeding en meer tijd om belastingschulden te betalen. Maar ook voor merkbaar en meetbaar minder regel- en lastendruk op de langere termijn.”

Een sterkere vereniging

Toch is Wijnand niet alleen maar somber. “Nee zeker niet! De ANKO is altijd een strijdlustige branchevereniging geweest en dat vuur is de afgelopen tijd verder opgestookt. Corona heeft natuurlijk meer kwaad dan goed gedaan en dat maakt het misschien lastig om te zien dat we ook veel bereikt hebben, maar dat is wel degelijk zo.” Op pagina 28 (zie tekst onder dit interview) lees je hoe de heropening van de branche in januari tot stand kwam. Wijnand vertelt daarover: “Enerzijds is de waardering voor kappers enorm gegroeid en zijn we ons allemaal nog bewuster geworden van de enorme toegevoegde waarde van kappers voor de samenleving. Anderzijds zijn we als branchevereniging nog beter geworden in het genereren van publiciteit en politieke aandacht voor onze issues. Beide waren cruciaal in de totstandkoming van de heropening. Deze inzichten versterken de vereniging voor de toekomst en vergroten de kracht van kappers.”

Toekomst

Wat betekent dit dan voor de toekomst van de ANKO? “We zijn best ambitieus” vertelt Wijnand. “Naast de omzetcompensatie, lobbyen voor erkenning als ‘essentieel’. Maar of we nou wel of niet formeel als ‘essentieel’ gelabeld worden, we zíjn het! Consumenten ervaren ons als onmisbaar en de rol van kappers in onze maatschappij is heel groot en omvat zoveel meer dan alleen het hanteren van de kappersschaar. De komende jaren zullen we die belangrijke rol van kappers op veel meer plekken onder de aandacht gaan brengen. Ook gaan we naar de Nederlandse consument duidelijker maken waar ANKO-kappers voor staan.”

De ANKO gaat bovendien aan de slag met verjonging in de vereniging, het faciliteren van communities en het toekomstgericht optimaliseren van de dienstverlening aan leden. “Ik weet het,” zegt Wijnand lachend, “dat klinkt natuurlijk nog wat abstract. Maar geloof me, deze strategische uitgangspunten gaan de komende maanden handen en voeten krijgen. Ik geloof niet alleen in de kracht van kappers, maar ook in de kracht van ons bestuur, de ledenraad, onze medewerkers en in de kracht van al die zeer betrokken mensen die bereid zijn hun schouders onder onze mooie vereniging te zetten. De kappersbranche heeft flinke klappen gehad de afgelopen maanden – het was een ‘hell of a ride’ – maar de ANKO is al meer dan 130 jaar een club die zichzelf steeds opnieuw uitvindt en dat blijven we doen.”


De strijd voor heropening

Het is alweer tweeëneenhalve maand geleden dat we verlost werden van de lockdown en kappers weer aan het werk mochten. De ANKO heeft hier – samen met vele anderen! – hard voor geknokt. Maar hoe zag die strijd voor heropening er eigenlijk uit? Wat gebeurde er dan allemaal? Met een volledig overzicht zouden we heel veel pagina’s kunnen vullen, maar om je een indruk te geven lees je hieronder wat er in de laatste week van de lockdown allemaal gebeurde.

  • De ANKO benaderde de 25 uit het Veiligheidsberaad en vroeg hen om vanuit hun positie te pleiten voor versoepeling van de lockdown in het algemeen en voor heropening van de kappersbranche in het bijzonder. Hun advies had grote invloed op de besluiten die genomen werden door de ministers in het Catshuisoverleg.

  • Diverse veiligheidsregio’s hebben ook een pleidooi aan ‘Den Haag’ gestuurd en een statement opgesteld waarin ze pleiten voor versoepelingen (kappers zijn daar direct en indirect in opgenomen).

  • Mede namens de ANKO zorgde de organisatie Lokaal Retailbelang ervoor dat ondernemersverenigingen een voorbeeldbrief hadden, waarmee ze bij hun burgemeester konden pleiten voor heropening van de branche.

  • De ANKO riep de ministers Kuipers (VWS) en Adriaansens (EZK) in een brandbrief op om het beroepsverbod voor kappers zo snel mogelijk op te heffen. Ook in contact met de ambtelijke top van deze ministeries benadrukte de ANKO dat het heropenen van de kappersbranche veilig en verantwoord is.

  • Mede namens de ANKO riep MKB-Nederland het kabinet op om de samenleving te heropenen op 15 januari.