Bloed, zweet en tranen. En heel veel tijd, frustratie en doorzettingsvermogen. Dat is wat voortdurend nodig is om de lage btw voor kappers- diensten te behouden. Al sinds de jaren ’70 maken ANKO-leden het mogelijk dat deze strijd gevoerd wordt. ANKO Kapperszaken zet de cruciale momenten in 40 jaar knokken voor je op een rij.

De strijd begint …

1975: Kappers sturen duizenden brieven naar ministers en staatssecretarissen en meer dan 3.500 kappers demonstreren op het Binnenhof voor het lage btw-tarief voor kappersdiensten.

1989: Na vele jaren van strijd is er voor het eerst politieke steun voor btw-verlaging; Kamerlid Willem Vermeend denkt dat het lage tarief zwartwerken kan tegengaan en de werkgelegenheid kan bevorderen.

1994: Vermeend wordt staatssecretaris van Financiën. Dat biedt hoop, maar Europese afstemming blijkt nodig.

1997-1998: Samen met andere branches weet de ANKO de regering en Tweede Kamer te overtuigen van de positieve gevolgen van btw-verlaging. Er is brede steun voor een proef, maar Europa ligt dwars en wil juist naar één hoog tarief. Toch komt er een voorstel voor een proef.

1999: Europa gaat overstag en er komt een experiment van drie jaar.

Het experiment!

2000: Het experiment met de lage btw gaat van start en de strijd van de ANKO verandert; het gaat nu om het vasthouden van wat we bereikt hebben. Een lastig gevecht omdat het meer achter de schermen plaatsvindt.

2001: Uit onderzoek blijkt dat de invoering van het lage btw-tarief 4.000 nieuwe banen heeft opgeleverd in de kappersbranche en dat 88% van de kappers zijn tarief verlaagd heeft . De consument profiteert dus!

2002: Hoewel onterecht wordt er getwijfeld aan het effect van de btw-verlaging op de werkgelegenheid. Gelukkig besluit Europa toch om het experiment met een jaar te verlengen zodat er grondig geëvalueerd kan worden.

2003: Er is veel getouwtrek over de btw. De ANKO spreekt er zelfs over op een hoorzitting van het Europees Parlement. Het lukt: het experiment wordt opnieuw verlengd tot en met 2005.

2006: Dankzij intensieve lobby samen met de vakbonden lukt het voor de derde keer om een verlenging van het experiment voor elkaar te krijgen. Maar de ANKO wil af van de experimentele status. Zowel in Den Haag als in Brussel lobbyt de ANKO voor een permanente regeling.

2009: In Europa wordt besloten dat landen zelf mogen beslissen over het lage btw-tarief. Dit leidt na meer dan 30 jaar strijd tot een bijzondere nieuwe mijlpaal: het lage btw-tarief op kappersdiensten in Nederland geldt permanent! Is de strijd nu ten einde?

De strijd blijkt niet afgelopen..

2010-2014: Ondanks de permanente regeling ligt het lage btw-tarief toch voortdurend onder vuur. Europa, Het Centraal Planbureau en politici trekken de positieve effecten in twijfel en de ANKO blijft knokken, uitleggen, onderzoeken, onderbouwen en lobbyen. De ANKO is onvermoeibaar en toont zich de luis in de pels van de politiek als het gaat om de lage btw.

2015: Het kabinet wil het lage tarief afschaffen. De ANKO draait overuren en haalt alles uit de kast. In salons door het hele land delen kappers hun onvrede met hun klanten. Dat levert meer dan 14.000 handtekeningen op onder de petitie van de ANKO. De ANKO voert voortdurend overleg met MKB-Nederland, andere branches en politici. Met succes: het plan gaat de ijskast in.

2017: De lobby van de ANKO is opnieuw succesvol: het nieuwe kabinet zet in het regeerakkoord dat het lage btw-tarief blijft bestaan! Wel wil men het lage tarief verhogen van 6 naar 9%. De ANKO is blij met het behoud van het lage tarief, maar ziet 9% niet zitten.

2018: De ANKO onderzoekt wat de gevolgen zijn van een verhoging naar 9%. Een ingewikkelde klus want het kabinet komt ook met allerlei andere (fiscale) maatregelen die wellicht positief zijn voor kappers. Toch moeten we concluderen dat 9% negatieve gevolgen heeft voor de branche en dus laat de ANKO de stem van de kapper weer luid klinken in Den Haag.

NOVEMBER 2018: Vlak voor het ter perse gaan van deze ANKO Kapperszaken wordt duidelijk dat we de strijd om behoud van het lage btw-tarief nog steeds winnen, maar dat we deze slag verloren hebben. Per 1 januari 2019 wordt het lage btw-tarief 9%.

De toekomst

2019 EN VERDER: De ANKO blijft doorknokken, want de dreiging van afschaffing van het lage btw-tarief is continu aanwezig. Maar jouw branchevereniging is klaar voor een nieuwe ronde in dit gevecht voor de branche!