ANKO_andere_branches


De ANKO gelooft in de Kracht van Kappers… en in samenwerking! Niet alleen tussen kappers onderling, maar ook met andere partijen en organisaties. In de rubriek ANKO & CO zetten we de spotlight op belangrijke partners. Dit keer: andere brancheverenigingen!


Net zoals het voor ondernemende kappers slim is om met elkaar samen te werken binnen de ANKO, is het voor de ANKO slim om samen te werken met andere brancheverenigingen. Want samen kom je verder! Zeker als het gaat om belangrijke, landelijk spelende onderwerpen die niet alleen voor kappers van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan belastingen, veiligheid, onderwijs of het ondernemersklimaat in Nederland. De ANKO werkt daarom samen met andere belangenclubs onder verschillende ‘paraplu’s’.

Paraplu 1

MKB-Nederland

De naam zegt het al: MKB-Nederland verenigt ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf met elkaar, vanuit allerlei branches. Onder ‘klein’ wordt tot 50 medewerkers verstaan, en ‘midden’ betekent tussen de 50 en 250 medewerkers. Van deze grote club zijn meer dan 120 branche- en ondernemersverenigingen lid, maar ook ‘losse’ bedrijven kunnen lid worden. De voorzitter van de ANKO, Maurice Crusio, zit in het hoofdbestuur van MKB-Nederland. Onderwerpen waar MKB-Nederland zich mee bezighoudt (en ‘tegenaan bemoeit’ in Den Haag) zijn bij voorbeeld de arbeidsmarkt, onderwijs, corona- en economisch beleid, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden. Ook het terugdringen van regeldruk is een belangrijk onderwerp waarbij de ANKO zeer nauw samenwerkt met MKB-Nederland. Eind vorig jaar spraken we MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhoff – die zelf uit een kappersfamilie komt! – uitgebreid over dit onderwerp. Klik hier voor het interview met hem!

Paraplu 2

De coalitie winkelambacht

Een bij zondere eigenschap van het kappersambacht, is dat we ons arbeidsintensieve vak veelal uitoefenen vanuit een winkel. Dat geldt ook voor bakkers, slagers, bloemisten en schoenherstellers. We verschillen daarin van bij – voorbeeld meubelmakers of goud smeden. En: dat werken vanuit een winkel brengt zo haar eigen kenmerken en problemen met zich mee. Daarom werken we in de belangenbehartiging al sinds 2014 met deze branches samen onder de naam Coalitie Winkelambacht. De ANKO heeft in deze samen werking de rol van ‘kartrekker’.

De coalitie is inmiddels behoorlijk bekend in politiek Den Haag en heeft samen al flink wat voor elkaar gekregen. Denk bij voorbeeld aan het behoud en de vereenvoudiging van de Subsidie Praktijkleren (plus extra budget hiervoor in de coronacrisis!), die leerbedrijven een financiële steun in de rug biedt bij het opleiden van leerlingen. Ook een mooi voorbeeld is de gezamenlijke ontwikkeling van de online BHV-tool Help123 die ondernemers in de kappersbranche een hoop geld bespaart. In navolging daarvan wordt er nu ook gewerkt aan digitale RI&E-tool die ondernemers niet alleen tij d en geld kan besparen, maar ook bij draagt aan een gezonde en veilige werkomgeving.Ken je Help123 nog niet? Check anko.nl/help123

Paraplu 3

Platform ambachten

Om de belangen van o.a. kappers nog beter te behartigen, is mede op aandringen van de ANKO het Platform Ambachten opgericht binnen MKB-Nederland. Voorzitter: onze eigen Maurice Crusio!

In de Nederlandse ambachtseconomie werken zo’n 1 miljoen mensen. Dat is meer dan 10% van de beroepsbevolking. Ambachten zij n onmisbaar voor onze samenleving, maar vaak ook kwetsbaar doordat het werk arbeidsintensief is en meestal kleinschalig georganiseerd. Onze eigen kappersbranche is daar een goed voorbeeld van. De ambachtelijke branches willen graag meer maatschappelijke en politieke aandacht voor hun meerwaarde voor Nederland en voor hun specifieke problematiek. Daarom is er sinds begin 2022 het Platform Ambachten.