Actievoorwaarden ANKO ‘Kras & Winactie’

Dit reglement is van toepassing op deelname aan de ANKO ‘Kras & Winactie’, een actie van de ANKO in samenwerking met Elma Media B.V.

De actie loopt van 6 juli 2022 t/m 31 augustus 2022.

Deelname aan de actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in: degene die deelneemt aan de ANKO ‘Kras & Winactie’ is gebonden aan de bepalingen en voorschriften van dit reglement.

Om te kunnen deelnemen aan de ANKO ‘Kras & Winactie’ dient u een aantal gegevens te verstrekken, zoals naam, naam salon, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitkeren van de gewonnen prijzen.

Om te mogen meedoen moet de persoon minimaal 18 jaar oud zijn, een vaste woon- en verblijfplaats hebben in Nederland en in het bezit zijn van een geldig mailadres. De prijzen worden op het opgegeven adres bezorgd, of via verdere instructies per mail gecommuniceerd.

Prijzen
Deelname staat alleen open voor diegenen aan wie editie 2 – 2022 van ANKO Kapperszaken is toegezonden. Wanneer bij controle blijkt dat een winnaar niet voorkomt op de verzendlijst van het magazine, wordt de prijs niet uitgekeerd.

Alle hierboven gespecificeerde deelnemers met een geldige kraskaart maken kans op een prijs. De winnaars worden op onpartijdige wijze, in een willekeurige loting bepaald. Direct na deelname krijgen de deelnemers te zien of ze gewonnen nebben en wat de eventuele prijs is. Met de prijswinnaars wordt persoonlijk contact opgenomen.

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, uit te keren in geld of inwisselbaar voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarden van de prijs of de aan de actie gebonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan zijn de organisatoren gerechtigd een andere winnaar te selecteren. Alle prijzen worden uitgekeerd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De organisatoren van deze actie houden zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt.

De organisatoren hebben het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden gedurende de actieperiode.

Omgang met persoonsgegevens
• De organisatoren respecteren uw privacy en houden zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
• De gegevens van de deelnemers zullen niet worden verstrekt aan derden.
• De namen van de prijswinnaars mogen alleen met hun uitdrukkelijke toestemming bekend worden gemaakt.
• Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het contacteren van winnende deelnemers en het opsturen van prijzen.