De ANKO steekt veel tijd en energie in een beter ondernemersklimaat voor kappers. Maar misschien wel nóg belangrijker is het kappersvak zelf. Want alleen als er voldoende goed opgeleide professionals zijn, kan de kappersbranche fl oreren. Het afgelopen jaar heeft de ANKO daarom veel gedaan - en bereikt! - op het gebied van beroeps onderwijs, ontwikkeling en professionalisering van het kappersambacht.