De ANKO steekt veel tijd en energie in een beter ondernemersklimaat voor kappers. Maar misschien wel nóg belangrijker is het kappersvak zelf. Want alleen als er voldoende goed opgeleide professionals zijn, kan de kappersbranche floreren. Het afgelopen jaar heeft de ANKO daarom veel gedaan – en bereikt! – op het gebied van beroeps onderwijs, ontwikkeling en professionalisering van het kappersambacht. We vertellen je meer over vijf mijlpalen die een feestje waard zijn!

  1. BRANCHEDIPLOMA ALS BEWIJS VAN VAKMANSCHAP De ANKO vindt het belangrijk dat het niveau waarop het kappersvak in Nederland wordt uitgeoefend hoog is. Daarom heeft de vereniging afgelopen jaar samen met de vakbonden onderzocht of er een zogenaamd ‘branchediploma’ ingevoerd kan worden. Hiermee kan een kapper bewijzen dat hij of zij het door de branche vastgestelde niveau bereikt heeft. Het is dus echt iets anders dan een diploma van een mbo-opleiding, dat aangeeft dat iemand klaar is om te starten als kapper. Het branchediploma gaat verder en geeft aan of iemand ‘vakvolwassen’ is als kapper. In het voorjaar is uitgebreid onderzocht waaraan het branchediploma moet voldoen en hoe het moet werken. Heel veel kappers hebben hun input gegeven, misschien jij ook wel! Een speciale commissie heeft met al deze input een advies opgesteld dat de ANKO en de vakbonden goed gaan bestuderen. Als alle lichten dit najaar op groen gaan, zal vanaf januari 2020 met een pilot gestart worden om te bekijken hoe zo’n branchediploma in de praktijk moet werken.
  2. EEN UP-TO-DATE STANDAARD VOOR VAKVOLWASSENHEID We noemden het al: vakvolwassenheid. Het is uiteraard aan de branche zelf om te bepalen wat dat is. Het niveau van vakmanschap wordt vastgelegd in beroepscompetentieprofielen (BCP’s). Deze BCP’s hebben onder meer invloed op de opleidingen in het beroepsonderwijs (mbo) en zijn tevens nodig als bron voor de ontwikkeling van cursussen en trainingen. Het is dus heel belangrijk dat ze up-to-date zijn. Dit jaar hebben de ANKO en vakbonden de BCP’s geactualiseerd, zodat ze goed aansluiten bij de kappersbranche anno nu. Zo is bijvoorbeeld een BCP voor het herenvak terug van weggeweest. Momenteel zijn deskundigen uit het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs samen bezig om op basis van de nieuwe BCP’s een nieuw kwalificatiedossier (KD) Haarverzorging voor het mbo te ontwikkelen. Hierin wordt vastgelegd wat een beginnende kapper moet kunnen en kennen. Het ziet er naar uit dat het nieuwe KD nog dit jaar wordt goedgekeurd en daarna door de minister van OCW zal worden vastgesteld, zodat de scholen vanaf schooljaar 2020/2021 met de nieuwe beroepsopleidingen kunnen starten.
  3. ERKENNING SPECIALISATIE BLACK HAIR Prachtig natuurlijk dat de BCP’s vernieuwd zijn, maar wat de ANKO betreft ontbreekt er nog iets: BCP’s voor black and mixed hair. Op initiatief van de ANKO – en met input vanuit de ANKO Black Hair groep – worden die naar verwachting volgend voorjaar toegevoegd. Het is een belangrijke stap in de brede erkenning van deze specialisatie. Ook wordt hiermee bereikt dat de groeiende groep black hair kappers mogelijk in de toekomst toegang kan krijgen tot het genoemde branchediploma.
  4. BBL-ONDERZOEK LEVERT VEEL OP ‘Knippen leer je niet uit een boekje’ is inmiddels al een aantal jaar het credo van de ANKO als het gaat om praktijkleren. De Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) is wat de ANKO betreft de beste manier om het vak te leren en de Subsidie regeling Praktijkleren is daarvoor een belangrijke impuls. In 2018 wilde de overheid fors bezuinigen op de BBL-subsidie voor praktijkleren. Dankzij een gezamenlijke lobby van werkgeversorganisaties, waaronder de ANKO, ging dit plan van tafel. De overheid besloot de regeling te continueren tot 2023, maar gaf geen garantie voor de periode erna. Daarom hebben we afgelopen jaar samen met twintig andere werkgeversorganisaties, de kosten en baten van de BBL laten onder zoeken. En wat blijkt? De BBL levert de overheid juist geld op! Die conclusie is een belangrijk wapen in onze strijd om de subsidie regeling ook na 2023 te behouden.
  5. TRAINING VOOR PRAKTIJK OPLEIDERS VERBETERD De toekomst van het kappersvak ligt in de handen van al die tieners die vol enthousiasme beginnen aan een kappersopleiding. Het is dus heel belangrijk dat leerlingen kunnen rekenen op een professionele aanpak van erkende praktijkopleiders. Daarom biedt de ANKO al jaren de populaire en goed gewaardeerde training Professioneel Opleiden aan, en die is in 2019 nóg beter geworden! Miriam IJsseldijk, personeelsadviseur en trainer bij de ANKO vertelt: “Juist omdat onze training Professioneel Opleiden zo goed aangeschreven staat in de branche, vonden we het belangrijk om ‘m nóg beter te maken. We hebben daarbij dankbaar gebruikgemaakt van de bereidheid van onderwijsinstellingen en professionals uit de praktijk om met ons mee te denken. Daardoor is de training nu super actueel en relevant. Bovendien hebben we het cursusmateriaal compleet vernieuwd en zijn er filmpjes gemaakt van allerlei veelvoorkomende praktijksituaties. Heel erg herkenbaar en heel erg leerzaam!”