Sinds 25 mei is ‘ie van kracht: de nieuwe privacywet, oftewel de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Iedere ondernemer in de kappersbranche die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt heeft ermee te maken.